Aktuellt VMAB// Defaults

{xWPscript_if("", "==", "", "

september 17, 2014
", "", "")}
{xWPscript_if("", "==", "", "x1

september 17, 2014
", "x2", "")}

// Style 2

// Style - Default3

 


 

Storsäckar för grovavfall kommer att finnas att hämta ut på hamnkontoret på Hanö under v. 38.

Under april och maj hade återvinningscentralen i Mörrum öppet på lördagarna vilket fick en väldigt bra respons och var mycket uppskattat.

 

Vi kommer nu erbjuda samma möjlighet med lördagsöppet i Mörrum under september och oktober.

Under sommaren kan det ibland uppstå problem med flugor och dålig lukt i kärlet för matavfall. Här följer några tips och idéer för att minska risken för att dessa problem uppstår.

Under midsommarveckan kommer tömning av sopkärlen ske på ordinarie tömningsdag. Ställ fram era kärl som vanligt.

Våra återvinningscentraler är stängda under midsommarafton och midsommardagen.

Tömning av sopkärl kommer att ske på ordinarie tömningsdagar, ställ fram era kärl som vanligt.

Våra återvinningscentraler är stängda under helgdagarna.

Läs mer i arkivet >>

clear