Aktuellt VMAB// Defaults

{xWPscript_if("", "==", "", "

januari 1, 1970
", "", "")}
{xWPscript_if("", "==", "", "x1

januari 1, 1970
", "x2", "")}

// Style 2

// Style - Default3

 


 

Tömning av sopkärl kommer att ske på ordinarie tömningsdagar, ställ fram era kärl som vanligt.

Våra återvinningscentraler är stängda under helgdagarna.

Under april och maj kommer återvinningscentralen i Mörrum ha lördagsöppet mellan 09,00 och 15,00 för att underlätta för våra kunder att lämna sitt sorterade avfall.

SAMSA bjuder in till en innovationstävling av återanvändningssystem där vi söker idéer som kan utvecklas och komplettera eller ersätta dagens återvinningscentraler (ÅVC).

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har undersökt hur effektivt Sveriges kommuner sköter hanteringen av hushållsavfall och återvinningsmaterial. VMAB hamnade på plats ett, fem och sex i undersökningen.

Vinterväglaget ställer till problem för renhållningspersonalen. Tänk på att skotta och sanda eller salta så att hämtningspersonalen kan komma fram till ditt kärl utan problem. Detta gäller både gång- och transportväg, samt eventuell vändplats om du har egen väg med en sådan.

 

clear