Aktuellt VMAB// Defaults

{xWPscript_if("", "==", "", "#DISABLED_VAR_WPS_news_post_style_default#", "#DISABLED_VAR_WPS_mod_news_post_style#", "")}
{xWPscript_if("", "==", "", "x1#DISABLED_VAR_WPS_news_post_style_default#", "x2#DISABLED_VAR_WPS_mod_news_post_style#", "")}

// Style 2

// Style - Default3

 


 

januari 18, 2016

Vid minusgrader är det tyvärr lätt hänt att avfall fryser fast i kärlet. Det avfall som eventuellt sitter fast i kärlet efter tömningen lämnas kvar till ditt nästa tömningstillfälle.

Har påsarna frusit fast kan man stöta loss dem med ett kvastskaft.

 

2015 avslutades med udda vecka och 2016 har inletts med udda vecka. Det gör att du nu måste tänka om när du vill få ditt/dina sopkärl tömda.

Du som haft sophämtning udda vecka kommer från och med nu att få soporna hämtade jämn vecka. Har du haft sophämtning jämn vecka kommer du i fortsättningen att få soporna hämtade udda vecka. Själva veckodagen för sophämtningen är oförändrad och blir alltså densamma även fortsättningsvis.

Du som ställt fram ditt kärl udda vecka under 2015 ska från och med 2016 ställa fram kärlet jämn vecka och vice versa. Det är fortfarande samma tömningsdag som tidigare.

Ni som har dispens för förlängt tömningsintervall och tidigare hade månadstömning på udda vecka får kärlet tömt följande veckor: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50. (Obs gäller ej Max1).

Ni som har dispens för förlängt tömningsintervall och tidigare hade månadstömning på jämn vecka får kärlet tömt följande veckor: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49. (Obs gäller ej Max1).

2015 har 53 veckor, det innebär att det är två udda veckor bredvid varandra, vecka 53 och 1. Därför ändras hämtningsveckorna 2016.
Du som ställt fram ditt kärl udda vecka under 2015 ska från och med årsskiftet istället ställa fram kärlet jämn vecka, och tvärt om.

 

november 23, 2015

Vid minusgrader är det tyvärr lätt hänt att avfall fryser fast i kärlet. Det avfall som eventuellt sitter fast i kärlet efter tömningen lämnas kvar till ditt nästa tömningstillfälle.

Har påsarna frusit fast kan man stöta loss dem med ett kvastskaft.

 

Läs mer i arkivet >>

clear