Välkommen till Västblekinge Miljö AB

Uppdrag och styrelse

Västblekinge Miljö AB är ett bolag som ägs av kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Bolagets verksamhet sköts från anläggningen i Mörrum. Verksamhet finns även vid återvinningscentralerna i Karlshamn, Olofström och Sölvesborg.

Kommunerna har genom ett samarbetsavtal förbundit sig att till bolaget anförtro insamling och omhändertagande av allt sådant hushållsavfall och därmed jämförligt avfall som enligt gällande lagar och förordningar slutligt ska omhändertas av kommunerna. Dessutom utför bolaget behandling av bygg-, industri- och verksamhetsavfall.

Bolagets styrelse består av nio ordinarie politiker och dess ersättare från ägarkommunerna. Styrelsen sammanträder sex gånger per år.

Ledamöter
Sven-Åke Svensson, ordf., Karlshamn
Carl-Eric Birgersson, Karlshamn
Johnny Persson, Karlshamn
Rolf Persson, 2:e vice ordf., Olofström
Kjell-Åke Karlsson, Olofström
Niklas Nordström, Olofström
Hillevi Colliander, 1:e vice ordf., Sölvesborg
Roine Olsson, Sölvesborg
Bengt-Åke Karlsson, Sölvesborg

Suppleanter
Björn Flod, Karlshamn
Kurt Kaarle, Karlshamn
Tyrone Svärdh, Karlshamn
Henrik Johansson, Olofström
Ola Bengtsson, Olofström
Boris Eriksson, Olofström
Viveka Olofsson, Sölvesborg
Daniel Berg, Sölvesborg
Roger Toljamo, SölvesborgAnders Fransson, Sölvesborg

Revisorer 
Bengt Månsson, auktoriserad revisor, Karlshamn
Lars-Erik Bäckström, lekmannarevisor, Olofström
Ann-Britt Borgström, lekmannarevisor, Sölvesborg

 

Revisorssuppleanter Dan Kjellkvist, auktoriserad revisor, Karlskrona

Share this content.

Om du vill ha hjälp så finns vi tillgängliga i chatten nu!

Frågor på det?

Tveka inte att kontakta oss eller läsa igenom vår FAQ om du har några frågor eller funderingar!

FAQ >

0454 - 593 59
kundtjanst@vmab.se

För tömning inom 24 timmar, 2 timmar vänligen kontakta Kundtjänst på telefon 0454-59359

VMAB erbjuder dig med enskild avloppsanläggning kostnadsfri sms- eller e-post-avisering inför slamtömning framöver. 
Aviseringen skickas till din mobiltelefon/e-postadress innan tömning och även när tömningen är utförd.

Grovavfall hämtas inom två veckor efter beställning till Kundtjänst. Du får max lämna 10 kolli grovavfall inklusive vitvaror (spis, diskmaskin eller tvättmaskin). Maxvikt per kolli är 40 kg och längd 180 cm. Avfallet skall stå ute vid tomtgränsen på avhämtningsdagen.

Kundtjäntst återkopplar gällande vilken dag hämtningen kommer att ske

För andra abonnemangsalternativ kontakta Kundtjänst