Välkommen till Västblekinge Miljö AB

Primary tabs

Prislista

VMAB tar emot avfall från verksamheter för sortering och omlastning.
Kostnaden beror på materialets sort och vikt. Gällande priser 2020.

Benämning Pris ex. moms
Asbest 1750,00 kr/ton
Bioavfall   500,00 kr/ton
Blandat avfall 1450,00 kr/ton
Brännbart avfall 1150,00 kr/ton
Deponi 1500,00 kr/ton
Massor, oljehaltiga   900,00 kr/ton
Massor, schakt   275,00 kr/ton
Ensilageplast   675,00 kr/ton
Begagnade storsäckar   900,00 kr/ton
Skrot       0,00 kr/ton
Slam, dagvattenbrunn  1245,00 kr/ton
Slam, fettavskiljare   550,00 kr/ton
Slam, oljehaltigt 1245,00 kr/ton
Slam, reningsverk   800,00 kr/ton
Trä, obehandlat   250,00 kr/ton
Trä, impregnerat 2000,00 kr/ton
Trä, behandlat, färgat   350,00 kr/ton
Trädgårdsavfall (ris, löv, grenar m.m.)   400,00 kr/ton
Trådgårdsavfall stammar större än 30 cm i diameter   400,00 kr/ton
Trådgårdsavfall stubbar större än 30 cm i diameter 1285,00 kr/ton
   
Vitvaror artiklar som omfattas av producentansvar       0,00 kr/st
Elektronik, mindre ej producentansvar   300,00 kr/st
Elektronik, större ej procucentansvar 1000,00 kr/st
   
Återvinning, förpackningsmaterial      0,00 kr/ton
   
   
Hanteringsavgift vid felsortering 1500,00 kr/tillfälle
   

Anläggningens personal avgör alltid hur avfallet skall klassificeras, var avlastning skall ske och hur det behandlas. En hanteringsavgift tas ut om lasset innehåller annat avfall än det man uppger.

Transportören ansvarar för att farligt avfall ej förekommer i avfallet.

 
   
   
 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
   
   
   
Om du vill ha hjälp så finns vi tillgängliga i chatten nu!

Share this content.

Frågor på det?

Tveka inte att kontakta oss eller läsa igenom vår FAQ om du har några frågor eller funderingar!

FAQ >

0454 - 593 59
kundtjanst@vmab.se

För tömning inom 24 timmar, 2 timmar vänligen kontakta Kundtjänst på telefon 0454-59359

VMAB erbjuder dig med enskild avloppsanläggning kostnadsfri sms- eller e-post-avisering inför slamtömning framöver. 
Aviseringen skickas till din mobiltelefon/e-postadress innan tömning och även när tömningen är utförd.

Grovavfall hämtas inom två veckor efter beställning till Kundtjänst. Du får max lämna 10 kolli grovavfall inklusive vitvaror (spis, diskmaskin eller tvättmaskin). Maxvikt per kolli är 40 kg och längd 180 cm. Avfallet skall stå ute vid tomtgränsen på avhämtningsdagen.

Kundtjäntst återkopplar gällande vilken dag hämtningen kommer att ske

För andra abonnemangsalternativ kontakta Kundtjänst

Kontaktuppgifter till dig som anmäler ägarbyte
Fastighet som ska genomgå ägarbyte
Kontaktuppgifter till nuvarande fastighetsägare
Ny adress till nuvarande ägare
Kontaktuppgifter till ny fastighetsägare