Välkommen till Västblekinge Miljö AB

Primary tabs

Prislista

VMAB tar emot avfall från verksamheter för sortering och omlastning.
Kostnaden beror på materialets sort och vikt. Gällande priser 2020.

Benämning Pris ex. moms  
Asbest 1750,00 kr/ton Skall levereras inplastat och helst på pall för att lasta av på anläggningen.
Bioavfall   500,00 kr/ton  
Blandat avfall 1525,00 kr/ton Får ej innehålla farligt avfall, däck eller elektronik
Brännbart avfall verksamhet mindre enheter 1225,00 kr/ton
Se förtydligande i textdel nedan angående brännbart
Brännbart avfall verksamhet större enheter 2735,00 kr/ton
Se förtydligande i textdel nedan angående brännbart
Invasiva växtarter 1225,00 kr/ton Avfallet får ej innehålla jord/grus/sten samt måste vara väl emballerat vid avlämning
Deponi 1575,00 kr/ton Får ej innehålla asbest, farligt avfall eller elektronik
Massor, oljehaltiga   900,00 kr/ton Ingen mottagning för närvarande
Massor, schakt   275,00 kr/ton
Jord, lera, sand, grus och makadam i rena eller blandade fraktioner, får ej innehålla farligt avfall
Ensilageplast   675,00 kr/ton Endast vit ensilageplast tas emot
Begagnade storsäckar   900,00 kr/ton  
Skrot       0,00 kr/ton  
Slam, dagvattenbrunn  1245,00 kr/ton Ingen mottagning för närvarande
Slam, fettavskiljare   550,00 kr/ton  
Slam, oljehaltigt 1245,00 kr/ton Ingen mottagning för närvarande
Slam, reningsverk   800,00 kr/ton  
Trä, obehandlat   250,00 kr/ton Får ej innehålla behandlat eller impregnerat trä
Trä, impregnerat 2000,00 kr/ton Får endast innehålla tryckimpregnerat trä
Trä, behandlat, färgat   350,00 kr/ton Får ej innehålla tryckimpregnerat trä
Trädgårdsavfall (ris, löv, grenar m.m.)   400,00 kr/ton  
Trådgårdsavfall stammar större än 30 cm i diameter   400,00 kr/ton  
Trådgårdsavfall stubbar större än 30 cm i diameter 1285,00 kr/ton  
Vitvaror artiklar som omfattas av producentansvar       0,00 kr/st  
Elektronik, mindre ej producentansvar   300,00 kr/st  
Elektronik, större ej procucentansvar 1000,00 kr/st  
Återvinning, förpackningsmaterial      0,00 kr/ton  
Omklassning av avfall  se pris ovan/ton Se nedan information
Hanteringsavgift 500,00 kr/ton Se nedan information

 

Viktig information

VMAB avgör alltid hur avfallet skall klassificeras, var lossning skall ske och hur det behandlas. Tilläggskostnader tillkomer om avfall tippas på fel lagerplats och även för avfall som inte stämmer överens med angivet avfall vid invägning.

Om vågen är ur funktion kommer vågpersonal att uppskatta vikt och kommer sedan att debiteras i efterhand.

 

Smått avfall ex. finkornigt/nermalt/dammande brännbart skall vara paketerat.

Brännbart avfall

 

BESKRIVNING BRÄNNBART VERKSAMHETSAVFALL - STORLEK

 
Enheter mindre än 0,3 x 0,3 x 1,0 m.
Remsor av plast och tyg får vara max 1 m breda och 5 m långa. 
Hela rullar av förpackningsmaterial av t ex papp eller plast för vara max 1 m långa och max 20 cm i diameter.
     

BESKRIVNING BRÄNNBART SVÅRHANTERLIGT AVFALL - STORLEK

 
Enheter större än 0,3 x 0,3 x 1,0 meter.
Remsor av plast och tyg får var max 1 m breda och 5 m långa. 
Hela rullar av förpackningsmaterial av t ex papp eller plast får max vara 1 m långa och max 20 cm i diameter.
     
FÅR EJ AVLÄMNAS I BRÄNNBART AVFALL  
Rullar och ark av papper och plast med aluminiumskikt tas inte emot på grund av explosionsrisk.   
Dammande och/eller pulverformigt avfall, gips, isolering (glas- eller mineralull)  
Oljefat, plåtkärl och annat skrot, annat icke nedbrytbart material (t ex betong, gips, sten)  
Elavfall    
Flytande avfall och brandfarliga varor,    
Kliniskt avfall    
Asbesthaltigt avfall     
Explosiva    
Radioaktiva varor    
Matavfall (kontakta VMABs kundtjänst)    
Lättantändliga lösningsmedel    
Farligt avfall    
Ammunition    
Tryckkärl    

       

 

 

 

                                                                                                                                           

 

             

Om du vill ha hjälp så finns vi tillgängliga i chatten nu!

Share this content.

Frågor på det?

Tveka inte att kontakta oss eller läsa igenom vår FAQ om du har några frågor eller funderingar!

FAQ >

0454 - 593 59
kundtjanst@vmab.se

För tömning inom 24 timmar, 2 timmar vänligen kontakta Kundtjänst på telefon 0454-59359

VMAB erbjuder dig med enskild avloppsanläggning kostnadsfri sms- eller e-post-avisering inför slamtömning framöver. 
Aviseringen skickas till din mobiltelefon/e-postadress innan tömning och även när tömningen är utförd.

Grovavfall hämtas inom två veckor efter beställning till Kundtjänst. Du får max lämna 10 kolli grovavfall inklusive vitvaror (spis, diskmaskin eller tvättmaskin). Maxvikt per kolli är 40 kg och längd 180 cm. Avfallet skall stå ute vid tomtgränsen på avhämtningsdagen.

Kundtjäntst återkopplar gällande vilken dag hämtningen kommer att ske

För andra abonnemangsalternativ kontakta Kundtjänst

Kontaktuppgifter till dig som anmäler ägarbyte
Fastighet som ska genomgå ägarbyte
Kontaktuppgifter till nuvarande fastighetsägare
Ny adress till nuvarande ägare
Kontaktuppgifter till ny fastighetsägare