Välkommen till Västblekinge Miljö AB

Primary tabs

Prislista

VMAB tar emot avfall från verksamheter för sortering och omlastning.
Kostnaden beror på materialets sort och vikt. Gällande priser 2019.

Benämning Pris ex. moms
Asbest 1500,00 kr/ton
Bioavfall  900,00 kr/ton
Blandat avfall 1200,00 kr/ton
Brännbart avfall   950,00 kr/ton
Deponi 1300,00 kr/ton
Massor, oljehaltiga   800,00 kr/ton
Massor, schakt   250,00 kr/ton
Ensilageplast       0,00 kr/ton
Begagnade storsäckar    900,00 kr/ton
Skrot       0,00 kr/ton
Slam, dagvattenbrunn    800,00 kr/ton
Slam, fettavskiljare   950,00 kr/ton
Slam, oljehaltigt   850,00 kr/ton
Slam, reningsverk   800,00 kr/ton
Trä, obehandlatt   100,00 kr/ton
Trä, impregnerat 2050,00 kr/ton
Trä, behandlat, färgat   300,00 kr/ton
Trädgårdsavfall (ris, löv, grenar m.m.)   350,00 kr/ton
Trådgårdsavfall stammar större än 30 cm i diameter   350,00 kr/ton
Trådgårdsavfall stubbar större än 30 cm i diameter 1285,00 kr/ton
   
Vitvaror artiklar som omfattas av producentansvar       0,00 kr/st
Elektronik, mindre ej producentansvar   300,00 kr/st
Elektronik, större ej procucentansvar 1000,00 kr/st
   
Återvinning, förpackningsmaterial      0,00 kr/ton
   
   
Hanteringsavgift vid felsortering 1500,00 kr/tillfälle
   

Anläggningens personal avgör alltid hur avfallet skall klassificeras, var avlastning skall ske och hur det behandlas. En hanteringsavgift tas ut om lasset innehåller annat avfall än det man uppger.

Transportören ansvarar för att farligt avfall ej förekommer i avfallet.

 
   
   
 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
   
   
   
Om du vill ha hjälp så finns vi tillgängliga i chatten nu!

Share this content.

Frågor på det?

Tveka inte att kontakta oss eller läsa igenom vår FAQ om du har några frågor eller funderingar!

FAQ >

0454 - 593 59
kundtjanst@vmab.se

För tömning inom 24 timmar, 2 timmar vänligen kontakta Kundtjänst på telefon 0454-59359

VMAB erbjuder dig med enskild avloppsanläggning kostnadsfri sms- eller e-post-avisering inför slamtömning framöver. 
Aviseringen skickas till din mobiltelefon/e-postadress innan tömning och även när tömningen är utförd.

Grovavfall hämtas inom två veckor efter beställning till Kundtjänst. Du får max lämna 10 kolli grovavfall inklusive vitvaror (spis, diskmaskin eller tvättmaskin). Maxvikt per kolli är 40 kg och längd 180 cm. Avfallet skall stå ute vid tomtgränsen på avhämtningsdagen.

Kundtjäntst återkopplar gällande vilken dag hämtningen kommer att ske

För andra abonnemangsalternativ kontakta Kundtjänst

Kontaktuppgifter till dig som anmäler ägarbyte
Fastighet som ska genomgå ägarbyte
Kontaktuppgifter till nuvarande fastighetsägare
Ny adress till nuvarande ägare
Kontaktuppgifter till ny fastighetsägare