Det finns inget avfall!

Bli miljönär!

Avfall Sveriges vision är "Det finns inget avfall". Statistiken som Avfall Sverige har sammanställt för år 2020 visar utvecklingen i Sverige avseende avfallshantering och viktiga trender. De slår fast att Sverige har kommit långt i sin avfallshantering, men också att vi har långt kvar för att nå Avfall Sveriges vision.


Den sammantagna statistiken för 2020 i jämförelse med 2019 visar bland annat att andelen avfall som går till materialåtervinning har ökat med 5 procent från 147 kg/person till 155 kg/person. Även den biologiska återvinningen har ökat med 13 procent, medan restavfallet har minskat med 5 procent. De skulle kunna innebära att vår konsumtion också har ökat men samtidigt ser man att restavfall har minskat med 5 procent. Avfall Sverige ser mycket positivt på detta då deras mål är att minska just mat- och restavfallet med 25 procent från 2015 till 2025.


Man slår också fast att 99,1 procent av det kommunala avfallet återvanns under 2020. För mer intressant statistik och fakta, läs mer här.