Medvetet arbete med att minska matsvinnet

Västblekinge Miljö AB har ett mål som säger att matsvinnet från kommunernas verksamheter ska minska till år 2025 i jämförelse med år 2018. Olofströms kommun är en av Västblekinge Miljös ägarkommuner. 
-    Vi har ett eget verksamhetsmål som stämmer perfekt med Västblekinge Miljös målsättning, förklarar Joakim Nilsson, kostchef i Olofströms kommun. Målet är att minska serverings- och tillagnings-svinnet per ätande i skolan från 58 gram år 2020 till 35 gram år 2023. 
Arbetet med att minska svinnet börjar redan i upphandlingsprocessen. 
-    Vi måste beställa genomtänkta portionsvikter och på så sätt hjälpa de ätande att ta portioner utifrån hur mycket de faktiskt orkar äta. Det kan handla om att beställa 125-grams fiskfiléer istället för filéer om 300 gram. Det är bättre att ta en extra gång om man inte blir mätt, än att slänga halva fisken för att den var för stor. 

När lagom förändras från dag till annan
Nästa steg i att minska matsvinnet är att tillaga lagom mycket mat. 
-    Det är svårare än vad man kan tro. I omsorgen är det ungefär lika många som äter varje dag, men i skolan kan det variera mycket. Därför försöker vi hålla tät kontakt med verksamheterna och jobbar aktivt med avbeställning av portioner. Vi försöker ligga så tight på deadline som möjligt. 
Hänsyn behöver dessutom tas till fler faktorer än till hur många elever som är sjuka eller har annan frånvaro från skolan.  
-    När eleverna kommer upp i den ålder då de kan lämna skolområdet konkurrerar vi med annan billig mat på stan. Eller i värsta fall att eleven inte äter alls. Då blir det viktigt för oss att locka in dem i matsalen, men det gör det svårt att beräkna mängden mat vi ska tillaga. I de fall det fungerar med den aktuella rätten lagar vi till maten efter hand om vi ser att det inte kommer att räcka. Så vi försöker arbeta med anpassad tillagning i möjligaste mån. 
Med vissa rätter, såsom grytor är det dock svårare. 
-    Vi försöker också ta tillvara överbliven mat. Det är bland annat därför vi ibland har “Köket väljer” på matsedeln. Och viss mat kan vi hantera “i farten”. Överblivna rivna morötter kan vi exempelvis använda i en köttfärssås. 

Måltidslugn för mindre svinn
Under pandemin har Joakim i praktisk verklighet fått erfara att den forskning som säger att en lugn matmiljö innebär minskat svinn stämmer. 
-    Vi har sett, när det har varit färre elever i skolan, att svinnet har minskat. I praktiken innebär det att elever tar mindre på tallriken eftersom det är enkelt att ta mer mat om man inte blir mätt. Det är viktigt att börja arbetet med att utbilda barnen om matsvinn tidigt, redan i förskoleklass. Vi har ett oerhört fint samarbete med skolan och pedagogerna. Vårt gemensamma engagemang möjliggör en bättre framtid! avslutar Joakim.