Möt vår medarbetare Jörgen Lindqvist

Jörgen Lindqvist - administratör och kundtjänstmedarbetare

Det bästa med mitt arbete är alla människor jag kommer i kontakt med. Jag har arbetat serviceinriktat så länge jag kan minnas. Självklart får man som kundtjänstmedarbetare ofta hantera olika typer av problem som har uppstått för våra kunder i mötet med våra tjänster. Det kan exempelvis vara en kund som ringer beroende på att sopkärlet inte har blivit tömt. Då undersöker vi vad det beror på och hur vi kan hjälpa till med en lösning. En av hemligheterna bakom ett gott och lösningsorienterat bemötande är att lyssna på kunden och säkerställa att man förstår kundens problem. 
 
Att ett sopkärl inte har blivit tömt kan bero på flera olika faktorer. Det kan exempelvis bero på felsortering, att kunden har glömt att ställa fram sitt kärl eller att vägen har varit blockerad av något skäl. Om vi skulle tömma ett kärl som är felsorterat får vi stora problem i sorteringen. Men vi kan alltid ordna med en extra tömning om så önskas. Numera är de flesta mycket förstående och det är sällan jag möts av tankar om att allt ändå slängs i samma hög efter tömning, vilket självklart inte görs. Men fortfarande är det viktigt att vi förklarar varför vi agerar som vi gör. 
 
Det värdeord som ligger mig extra varmt om hjärtat av VMAB:s värdeord är “lojal”. Lojal med vår samtid och att våga stå upp för det arbetssätt vi har på VMAB. Även om vi någon gång blir ifrågasatta. Men lyckligtvis blir människor allt mer miljömedvetna och förstår varför de bör sopsortera och ta hand om vår värld.