Välkommen till Västblekinge Miljö AB

Primary tabs

Nytt utseende på våra fakturor!

Från och med 2020 ser din faktura från oss lite annorlunda ut jämfört med tidigare. Din avgift för sophämtning kommer att vara uppdelad i en fast avgift och en rörlig avgift. Detta görs för att tydligare visa kostnaden för renhållningsverksamhetens olika delar. Avgifterna specificeras var för sig på fakturan.

Rörlig avgift
Den rörliga avgiften skall täcka kostnader för kärlet, antal hämtningar, behandling och eventuellt extra kostnader för gångavstånd.

Fast avgift
Den fasta avgiften är inte knuten till avfallshämtningen vid fastigheten utan är fastighetens del av kostnaderna för bland annat drift av våra bemannade återvinningscentraler, miljö- och utvecklingsarbete, information och kundservice. 

Säsongsabonnemang
För er som har sommarhämtning eller trädgårdsabonnemang så faktureras den avgiften endast under den period själva avfallshämtningen pågår. 

Om du vill ha hjälp så finns vi tillgängliga i chatten nu!

Share this content.

Frågor på det?

Tveka inte att kontakta oss eller läsa igenom vår FAQ om du har några frågor eller funderingar!

FAQ >

0454 - 593 59
kundtjanst@vmab.se

För tömning inom 24 timmar, 2 timmar vänligen kontakta Kundtjänst på telefon 0454-59359

VMAB erbjuder dig med enskild avloppsanläggning kostnadsfri sms- eller e-post-avisering inför slamtömning framöver. 
Aviseringen skickas till din mobiltelefon/e-postadress innan tömning och även när tömningen är utförd.

Grovavfall hämtas inom två veckor efter beställning till Kundtjänst. Du får max lämna 10 kolli grovavfall inklusive vitvaror (spis, diskmaskin eller tvättmaskin). Maxvikt per kolli är 40 kg och längd 180 cm. Avfallet skall stå ute vid tomtgränsen på avhämtningsdagen.

Kundtjäntst återkopplar gällande vilken dag hämtningen kommer att ske

För andra abonnemangsalternativ kontakta Kundtjänst

Kontaktuppgifter till dig som anmäler ägarbyte
Fastighet som ska genomgå ägarbyte
Kontaktuppgifter till nuvarande fastighetsägare
Ny adress till nuvarande ägare
Kontaktuppgifter till ny fastighetsägare