Företagskort

Företag – lämna avfall på återvinningscentral

Med vårt företagskort kan du som företagare, mot en avgift, lämna max 2 m³ på våra återvinningscentraler per gång.
Om mängden överskrider 2 m³ vid besökstillfället kommer personal att hänvisa dig till Mörrums avfallsanläggning. Där vägs avfallet och du får betala gällande taxa.
VMAB tar ut en avgift på 200 kr exkl. moms per besökstillfälle på våra återvinningscentraler för dig med företagskort.
Kontakta kundtjänst om du har frågor eller vill ansöka om företagskort.

Ladda ner filen och skicka in din ansökan.

Ansökningsblankett företagskort