Välkommen till Västblekinge Miljö AB

Primary tabs

Fritt fram för renhållning

Förbättringar inom trafik och arbetsmiljö är ett ständigt pågående arbete för VMAB, våra entreprenörer och abonnenter. Vi jobbar kontinuerligt med att säkra såväl arbetssituationen för hämtpersonalen som trafiksäkerheten i samband med tömning.

Framkomlighet för våra renhållningsfordon

Det är viktigt att vägarna hålls framkomliga för renhållningsfordonen. I kommunernas renhållningsordning anges rekommendationer när det gäller fastighetsägarens ansvar för bland annat transportvägar och avfallsutrymmen.

Transportvägar

Utrymme måste finnas så att fordonet vid behov kan vända. För tömning av kärl, container och slambehållare ska hämtningsfordonen kunna disponera en körbana utan hinder med 3 meters bredd och fritt från andra hinder minst 1 meter utanför körbanan och till en höjd av minst 4,6 meter. Backning ska undvikas på grund av olycksrisken. Återvändsgator ska ha vändplan. En vändplan ska ha en diameter om minst 18 meter samt en 1,5 meter bred hindersfri remsa runt om. Transportvägar för hämtningsfordon ska dimensioneras för att klara 10 tons axeltryck.

Fritt från hinder

Det åligger fastighetsinnehavaren att se till att transportväg för hämtningsfordon samt gångväg hålls lätt framkomlig och fri från hinder. Vintertid ska vägen snöröjas och hållas halkfri. Vallar som läggs upp av snöröjningsfordon i hämtningsvägen ska om möjligt forslas bort före hämtning av avfall.

Att tänka på:

  • Se till att det råder god sikt – träd och buskage hålls klippta och ansade.
  • Se till att röja grenar som kan hindra framkomlighet längs vägen.
  • Kontrollera att det finns vändplats om du bor vid en stickväg.
  • Kontrollera om vägen fungerar att köra på för renhållningsfordon.
  • Ta bort stenar som sticker upp och fyll ut ojämnheter i vägbanan.

 

Broschyr - Fritt fram för sopbilen

Ladda ner broschyren och läs mer om framkomlighet och vår arbetsmiljö. Där finner du också mer information om hur du gör för att skapa god framkomlighet, sommar som vinter.

Om du vill ha hjälp så finns vi tillgängliga i chatten nu!

Share this content.

Frågor på det?

Tveka inte att kontakta oss eller läsa igenom vår FAQ om du har några frågor eller funderingar!

FAQ >

0454 - 593 59
kundtjanst@vmab.se

För tömning inom 24 timmar, 2 timmar vänligen kontakta Kundtjänst på telefon 0454-59359

VMAB erbjuder dig med enskild avloppsanläggning kostnadsfri sms- eller e-post-avisering inför slamtömning framöver. 
Aviseringen skickas till din mobiltelefon/e-postadress innan tömning och även när tömningen är utförd.

Grovavfall hämtas inom två veckor efter beställning till Kundtjänst. Du får max lämna 10 kolli grovavfall inklusive vitvaror (spis, diskmaskin eller tvättmaskin). Maxvikt per kolli är 40 kg och längd 180 cm. Avfallet skall stå ute vid tomtgränsen på avhämtningsdagen.

Kundtjäntst återkopplar gällande vilken dag hämtningen kommer att ske

För andra abonnemangsalternativ kontakta Kundtjänst

Kontaktuppgifter till dig som anmäler ägarbyte
Fastighet som ska genomgå ägarbyte
Kontaktuppgifter till nuvarande fastighetsägare
Ny adress till nuvarande ägare
Kontaktuppgifter till ny fastighetsägare