Välkommen till Västblekinge Miljö AB

Primary tabs

Nu är värmen här och många börjar fixa iordning i trädgårdarna inför sommaren. Men visste du att det finns växtarter som flera av oss har i sina trädgårdar, men som hotar den biologiska mångfalden? 

Trädgårdar utgör en stor spridningsrisk för invasiva främmande arter. Arter som Lupin, Vresros och Jättebjörnloka är exempel på invasiva växter som inte får läggas bland övrigt trädgårdsavfall eller i den egna komposten. Anledningen är att växterna är giftiga och kan konkurrera ut andra växter i miljöer där de trivs, vilket gör att de hotar den biologiska mångfalden och har negativa effekter på jordbruk och övrigt. Det kan också leda till ekonomisk skada eller påverka hälsan negativt hos både djur och människor. 

Som trädgårdsägare kan du hjälpa till att stoppa dessa invasiva främmande arter innan de tar sig vidare ut i naturen.
Om du upptäcker någon växt i din trädgård, ta bort dem så de inte sprids vidare - ju tidigare desto bättre. Se till att få bort hela växten, framför allt frön och rotdelar då det är de delar som förökar sig. Växterna ska sedan läggas i förslutna sopsäckar och transporteras till ÅVC:n för att läggas i containern för brännbart avfall. Fråga oss på VMAB om du är osäker.

Titta gärna på Naturvårdsverkets klipp om hur du tar hand om växtavfallet från invasiva arter på bästa sätt: https://www.youtube.com/watch?v=KJe3koOkdlg&feature=youtu.be
 

Om du vill ha hjälp så finns vi tillgängliga i chatten nu!

Share this content.

Frågor på det?

Tveka inte att kontakta oss eller läsa igenom vår FAQ om du har några frågor eller funderingar!

FAQ >

0454 - 593 59
kundtjanst@vmab.se

För tömning inom 24 timmar, 2 timmar vänligen kontakta Kundtjänst på telefon 0454-59359

VMAB erbjuder dig med enskild avloppsanläggning kostnadsfri sms- eller e-post-avisering inför slamtömning framöver. 
Aviseringen skickas till din mobiltelefon/e-postadress innan tömning och även när tömningen är utförd.

Grovavfall hämtas inom två veckor efter beställning till Kundtjänst. Du får max lämna 10 kolli grovavfall inklusive vitvaror (spis, diskmaskin eller tvättmaskin). Maxvikt per kolli är 40 kg och längd 180 cm. Avfallet skall stå ute vid tomtgränsen på avhämtningsdagen.

Kundtjäntst återkopplar gällande vilken dag hämtningen kommer att ske

För andra abonnemangsalternativ kontakta Kundtjänst

Kontaktuppgifter till dig som anmäler ägarbyte
Fastighet som ska genomgå ägarbyte
Kontaktuppgifter till nuvarande fastighetsägare
Ny adress till nuvarande ägare
Kontaktuppgifter till ny fastighetsägare