Välkommen till Västblekinge Miljö AB

Primary tabs

Vad händer med avfallet?

Att arbeta med återvinning är alltid meningsfullt, det är både klimatsmart och förtjänstfullt.

 

Sortering av verksamhetsavfall

En genomgående trend inom avfallshantering de senaste 10-15 åren har varit att huvuddelen av avfallet genomgår sortering och återvinning. Allt blandat verksamhetsavfall sorteras i en sorteringshall. Vid sortering erhålles trä- och brännbart avfall, återvinningsfraktioner t.ex metallskrot och wellpapp, viss deponirest och ibland mer specifika fraktioner.

Sluten kompostering av hushållsavfall

Hushållsavfallet inkommer till anläggningen i fraktionerna matavfall och restavfall. Restavfallet omlastas och transporteras till förbränning. I vår biogasanläggning omvandlas matavfallet till fordonsgas genom en torrötningsmetod. Det innebär att matavfallet rötas i den konsistens som avfallet kommer i. Matavfallet blir till fordonsgas på 27 dagar.

På anläggningen finns idag följande verksamheter

  •  Mottagning av hushållsavfall.
  •  Sortering av verksamhetsavfall.
  •  Sluten kompostering av organiskt hushållsavfall.
  •  Mellanlagring av avfall.
  •  Återvinningscentral för privatpersoner.
  •  Kompostering av trädgårdsavfall.
  •  Behandling av oljeförorenade massor.
  •  Deponering av metallhydroxidslam.
  •  Lokal lakvattenbehandling.
  •  Deponigasutvinning.

Mellanlagring av avfall

Återvinningsmaterial, elavfall och farligt avfall från privatpersoner mellanlagras för transport till vidare behandling.

Återvinningscentral för privatpersoner

Återvinningscentralen är avsedd för sorterat grovavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall som normalt uppstår i ett hushåll. Även förpackningar går att lämna här.

Kompostering av trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall flisas/krossas och komposteras i stackar. Den färdiga komposten blir till utmärkt jordförbättring.

Behandling av oljeförorenade massor

Oljehaltigt slam avvattnas i en slambassäng. Oljehaltiga massor behandlas biologiskt på en tät asfaltsplatta. Vatten från både bassäng och platta leds till en oljeavskiljare. De färdigbehandlade massorna används som konstruktionsmaterial. Om massorna klassas som farligt avfall går de beroende på oljehalt till godkänd destruktionsanläggning.

Lokal lakvattenbehandling

Lakvatten uppstår vid deponering av avfall. Det består av regnvatten samt inträngande grundvatten. Allt lakvatten omhändertas för lokal behandling genom långtidsluftning. Under sommarhalvåret används behandlat lakvatten för bevattning av energiskog. Därefter skickas lakvattnet till Mörrums reningsverk för ytterligare rening.

Deponigasutvinning

Vid nedbrytning av tidigare deponerat organiskt avfall bildas metangas. Denna gas omhändertas genom olika uppsamlingssystem i deponin. Gasen används som uppvärmning av bolagets lokaler.

Öppettider:

Anläggningen i Mörrum har öppet måndag - fredag 07:00-16:00

Öppettiderna för återvinningscentralen i Mörrum hittar ni här.

 

Om du vill ha hjälp så finns vi tillgängliga i chatten nu!

Share this content.

Frågor på det?

Tveka inte att kontakta oss eller läsa igenom vår FAQ om du har några frågor eller funderingar!

FAQ >

0454 - 593 59
kundtjanst@vmab.se

För tömning inom 24 timmar, 2 timmar vänligen kontakta Kundtjänst på telefon 0454-59359

VMAB erbjuder dig med enskild avloppsanläggning kostnadsfri sms- eller e-post-avisering inför slamtömning framöver. 
Aviseringen skickas till din mobiltelefon/e-postadress innan tömning och även när tömningen är utförd.

Grovavfall hämtas inom två veckor efter beställning till Kundtjänst. Du får max lämna 10 kolli grovavfall inklusive vitvaror (spis, diskmaskin eller tvättmaskin). Maxvikt per kolli är 40 kg och längd 180 cm. Avfallet skall stå ute vid tomtgränsen på avhämtningsdagen.

Kundtjäntst återkopplar gällande vilken dag hämtningen kommer att ske

För andra abonnemangsalternativ kontakta Kundtjänst

Kontaktuppgifter till dig som anmäler ägarbyte
Fastighet som ska genomgå ägarbyte
Kontaktuppgifter till nuvarande fastighetsägare
Ny adress till nuvarande ägare
Kontaktuppgifter till ny fastighetsägare