Välkommen till Västblekinge Miljö AB

Primary tabs

Höjda taxor men fortfarande näst lägst bland alla kommuner

Å nej! VMAB höjer taxorna!

Ja, som du säkert märker på din faktura har VMAB höjt taxorna och vi förstår att det inte tas emot med glädje av dig som abonnent. Anledningarna till att vi höjer taxorna är flera och jag som VD vill gärna ge dig bakgrunden till beslutet.

Låga taxor men inte till vilket pris som helst
Vi har ju alltid eftersträvat att hålla lägsta möjliga taxa och högsta möjliga kvalitét för både dig och miljön. Låga taxor har sina fördelar och VMAB har under fler år inte höjt några taxor alls. Det har tidigare fungerat men med ökade lagstadgade miljökrav, ökad mängd avfall, löneökningar och annan utveckling krävs det nu att bolaget, tar ut de kostnader som vi faktiskt har.  Gör vi inte detta så kommer vi inte kunna bedriva verksamheten vidare - så allvarligt är läget. Som du säkert läst i medierna har ägarkommunerna fått gå in med extra pengar och bolaget måste också garantera att intäkterna harmonierar med utgifterna.

Varje kommun bär sina kostnader
Hittills har Olofström, Sölvesborg och Karlshamn haft samma taxa. Inför höjningen har vi gjort en ordentlig genomlysning av de tre ägarkommunernas faktiska service och kostnader och de olika kommunerna kommer nu få lite olika taxor.

Den fasta kostnaden i Olofström blir något högre. Olofström har hälften av antalet kommuninvånare som ex Karlshamn men samma servicenivå (ÅVC, Kundtjänst osv). Man har även kommunspecifikservice som t ex kompoststationer och landsbygdsstationer. Hittills har den dyrare hanteringen i Olofström kompenserats av intäkterna från Karlshamn och Sölvesborg men med den nya taxan betalar Olofström en större del av sina faktiska kostnader.

Den rörliga delen blir samma i alla kommuner. Det kostar exakt lika mycket att tömma hushållsavfall oavsett i vilken kommun man bor och oavsett om man bor på landsbygd eller i tätort och påverkas bara av vilken typ av kärl man har och hur ofta de töms.

Höjda taxor men fortfarande näst lägst
VMAB strävar efter att fortsatt ha låga taxor men hög kvalitet på verksamheten. Samtidigt är vi ett bolag som måste ha en sund ekonomi – annars överlever vi inte. Även om vår taxa nu kommer att vara jämförbar med övriga kommuners så ligger vi trots allt fortfarande bland de lägsta bland alla kommuner som använder fyrfackskärl.

Jag förstår om denna bakgrund inte gör dig som abonnent gladare men jag hoppas att det ger dig en viss förståelse för varför jag som ny VD kommer in och tar dessa beslut. Har du fler frågor eller synpunkter så är du alltid välkommen att höra av dig till Kundtjänst.

Med vänliga hälsningar

Susanna Strandberg
VD VMAB

Om du vill ha hjälp så finns vi tillgängliga i chatten nu!

Share this content.

Frågor på det?

Tveka inte att kontakta oss eller läsa igenom vår FAQ om du har några frågor eller funderingar!

FAQ >

0454 - 593 59
kundtjanst@vmab.se

För tömning inom 24 timmar, 2 timmar vänligen kontakta Kundtjänst på telefon 0454-59359

VMAB erbjuder dig med enskild avloppsanläggning kostnadsfri sms- eller e-post-avisering inför slamtömning framöver. 
Aviseringen skickas till din mobiltelefon/e-postadress innan tömning och även när tömningen är utförd.

Grovavfall hämtas inom två veckor efter beställning till Kundtjänst. Du får max lämna 10 kolli grovavfall inklusive vitvaror (spis, diskmaskin eller tvättmaskin). Maxvikt per kolli är 40 kg och längd 180 cm. Avfallet skall stå ute vid tomtgränsen på avhämtningsdagen.

Kundtjäntst återkopplar gällande vilken dag hämtningen kommer att ske

För andra abonnemangsalternativ kontakta Kundtjänst

Kontaktuppgifter till dig som anmäler ägarbyte
Fastighet som ska genomgå ägarbyte
Kontaktuppgifter till nuvarande fastighetsägare
Ny adress till nuvarande ägare
Kontaktuppgifter till ny fastighetsägare