Välkommen till Västblekinge Miljö AB

Primary tabs

Från och med 2020 kommer din faktura från oss att se annorlunda ut jämfört med tidigare. Din avgift för sophämtning kommer att vara uppdelad i en fast avgift och en rörlig avgift. Detta görs för att tydligare visa kostnaden för renhållningsverksamhetens olika delar.

De fasta avgifterna är de avgifter som inte är knutna till själva avfallshämtningen vid fastigheten, och består av:

  • Återvinningscentraler och andra fasta kostnader (drift av våra bemannade återvinningscentraler)
  • Overhead (miljö- och utvecklingsarbete, information och kundservice).

De rörliga kostnaderna består av:

  • Tömningskostnad (tömning/hämtningar av avfallet i kärlet vid fastigheten)
  • Matavfallspåsar
  • Kärl
  • Behandlingskostnader – hur avfallet tas om hand efter tömning.

Den rörliga avgiften skiljer sig i de olika kommunerna. Anledningen är att oavsett invånare så kostar sophämtning ungefär samma oavsett hur många kärl du hämtar.
Vad gäller den fasta kostnaden beror den på våra återvinningscentralers öppettider och personalstyrka.

Avgifterna för fast och rörlig i de respektive kommunerna (priser ink moms):

Karlshamn 
Fast 1750 kr/år Rörlig 1220 kr/år

Sölvesborg
Fast 1410 kr/år Rörlig 1400 kr/år

Olofström 
Fast 1340 kr/år Rörlig 1770 kr/år

Klicka här att läsa mer om den aktuella renhållningstaxan i din kommun.

Om du vill ha hjälp så finns vi tillgängliga i chatten nu!

Share this content.

Frågor på det?

Tveka inte att kontakta oss eller läsa igenom vår FAQ om du har några frågor eller funderingar!

FAQ >

0454 - 593 59
kundtjanst@vmab.se

För tömning inom 24 timmar, 2 timmar vänligen kontakta Kundtjänst på telefon 0454-59359

VMAB erbjuder dig med enskild avloppsanläggning kostnadsfri sms- eller e-post-avisering inför slamtömning framöver. 
Aviseringen skickas till din mobiltelefon/e-postadress innan tömning och även när tömningen är utförd.

Grovavfall hämtas inom två veckor efter beställning till Kundtjänst. Du får max lämna 10 kolli grovavfall inklusive vitvaror (spis, diskmaskin eller tvättmaskin). Maxvikt per kolli är 40 kg och längd 180 cm. Avfallet skall stå ute vid tomtgränsen på avhämtningsdagen.

Kundtjäntst återkopplar gällande vilken dag hämtningen kommer att ske

För andra abonnemangsalternativ kontakta Kundtjänst

Kontaktuppgifter till dig som anmäler ägarbyte
Fastighet som ska genomgå ägarbyte
Kontaktuppgifter till nuvarande fastighetsägare
Ny adress till nuvarande ägare
Kontaktuppgifter till ny fastighetsägare