Välkommen till Västblekinge Miljö AB

Primary tabs

Mottagning

En avfallsdeklaration ska fyllas i och skickas till VMAB senast kl 12 arbetsdagen innan önskad leverans av oljehaltigt slam. 

Återkoppling på leveransen kommer senast kl 16 samma dag såvida avfallet är enkelt att bedöma. Om så inte är fallet kan återkopplingen dröja en arbetsdag till.

Följande slam tas emot i VMAB:s oljeavskiljaranläggning:

  • Vattenbaserad tvättvätska
  • Slam från slamavskiljare
  • Gatubrunnsslam (dagvatten)

Observera att slam från oljeavskiljare samt oljeförorenade massor ej tas emot

 

Vid ankomst till VMAB ska avfallsdeklaration och transportdokument lämnas i vågen. Är inte denna korrekt ifylld kommer avlämning av materialet ej vara möjligt. En lots ska alltid vara med vid tippning av avfallet i slambassängerna och en okulär bedömning av avfallet görs. Om lots anser att avfallet inte stämmer med det som har angetts i avfallsdeklaration så avbryts tippningen omedelbart.

Observera att tippning är alltså ej tillåtet utan närvaro av lots.

 

Behandling av oljehaltigt slam

Oljehaltigt slam avvattnas i en slambassäng där tyngre partiklar sedimenterar. Vattenfasen leds vidare till en slamavskiljare där ytterligare sedimentering sker. Därefter följer ett reningssteg där oljan avskiljs och efter det filtreras metallerna bort. Det renade vattnet leds vidare till lakvattenbassängerna där vidare rening sker.

Om du vill ha hjälp så finns vi tillgängliga i chatten nu!

Share this content.

Frågor på det?

Tveka inte att kontakta oss eller läsa igenom vår FAQ om du har några frågor eller funderingar!

FAQ >

0454 - 593 59
kundtjanst@vmab.se

För tömning inom 24 timmar, 2 timmar vänligen kontakta Kundtjänst på telefon 0454-59359

VMAB erbjuder dig med enskild avloppsanläggning kostnadsfri sms- eller e-post-avisering inför slamtömning framöver. 
Aviseringen skickas till din mobiltelefon/e-postadress innan tömning och även när tömningen är utförd.

Grovavfall hämtas inom två veckor efter beställning till Kundtjänst. Du får max lämna 10 kolli grovavfall inklusive vitvaror (spis, diskmaskin eller tvättmaskin). Maxvikt per kolli är 40 kg och längd 180 cm. Avfallet skall stå ute vid tomtgränsen på avhämtningsdagen.

Kundtjäntst återkopplar gällande vilken dag hämtningen kommer att ske

För andra abonnemangsalternativ kontakta Kundtjänst

Kontaktuppgifter till dig som anmäler ägarbyte
Fastighet som ska genomgå ägarbyte
Kontaktuppgifter till nuvarande fastighetsägare
Ny adress till nuvarande ägare
Kontaktuppgifter till ny fastighetsägare