Ledning

Susanna Strandberg

Susanna Strandberg

VD

Johan Ekelund

Johan Ekelund

Enhetschef insamlingsentreprenad - upphandlingsansvarig

Stefan Jarlemyr

Stefan Järlemyr

Chef Deponi- och Lakvattenhantering

Malin Håkansson

Malin Håkansson

Avdelningschef Kundtjänst

Robert Lundgren

Robert Lundgren

Teknisk chef Affärsområde Biogas

Anna Johansson

Anna Johansson

Administrativ chef

Emma Mattsson

Emma Mattsson

Affärsområdeschef Behandling

Bild saknas

Marika Mårtensson

Marknadsansvarig

Peter Lindestrand

Peter Lindestrand

Fackligt ombud Transport