Välkommen till Västblekinge Miljö AB

Primary tabs

 

Har du virke kvar efter sommarens och höstens alla projekt? Kanske byggt ett nytt trädäck och fått material kvar? Då kan du lämna det på våra återvinningscentraler! 

På våra ÅVC:er har vi tre olika fraktioner med trä: Färgat/Behandlat, Ofärgat/Obehandlat samt Tryckimpregnerat trä. Allt trä flisas och fraktas sedan vidare till olika företag som sedan omvandlar det till energi. Försök pågår att en del återvunnen flis skall kunna används till att göra nya spånskivor. Anledningen till att vi delar upp trä i olika fraktioner är att det måste tas om hand på olika sätt. 
Obehandlat trä kräver inga större processer för att tas om hand då det inte innehåller några farliga ämnen.
Till Tryckimpregnerat krävs det större försiktighet då den fraktionen bland annat innehåller ämnen som kreosot och impregneringsvätska.
Behandlat trä kräver också en mer avancerad teknik än för obehandlat trä, då lim, färg och andra ämnen skall tas omhand på ett säkert sätt.

Därför är det viktigt att vi alla lägger träet på rätt ställe, så vi förhindrar att gifter sprids.

Sorteringsguide för trä

Ofärgat/Obehandlat trä (små metalldelar såsom spik och beslag går bra)              

 • Obehandlat trä. Detta innebär att ingenting får ha gjorts med brädorna efter sågningen

Tryckimpregnerat trä (små metalldelar såsom spik och beslag går bra)              

 • Allt tryckimpregnerat (oavsett om det är målat, oljat eller behandlat på annat sätt)
 • Slipers

Färgat/Behandlat trä (små metalldelar såsom spik och beslag går bra)              

 • Målade plankor/skivor
 • Spånskivor
 • Parkett
 • Möbler i trä (ej med speglar, tyg och glas)
 • Limmat
 • Lackat
 • Oljat
 • Plywood
 • OSB
 • Fönsterkarm (ej med glas)
 • Innerdörrar (ej med glas)

Övrigt

 • Laminatgolv (Brännbart)
 • Möbler med tyg (Brännbart alternativt Stoppade möbler)
 • Tjärpapp/Takpapp (Brännbart)
 • Möbler med glas/speglar (Deponi)
 • Fönster med glas (Deponi)
 • Gips (Deponi)
 • Isolering (Deponi)
 • Ytterdörrar (Deponi)
 • Grenar, stubbar (Ris- och Trädgårdsavfall)

Hos oss på VMAB kan du hyra ett skräpsläp för att lättare få ditt skräp till återvinningen! Klicka in på länken här för att boka och läsa mer.

 

Om du vill ha hjälp så finns vi tillgängliga i chatten nu!

Share this content.

Frågor på det?

Tveka inte att kontakta oss eller läsa igenom vår FAQ om du har några frågor eller funderingar!

FAQ >

0454 - 593 59
kundtjanst@vmab.se

För tömning inom 24 timmar, 2 timmar vänligen kontakta Kundtjänst på telefon 0454-59359

VMAB erbjuder dig med enskild avloppsanläggning kostnadsfri sms- eller e-post-avisering inför slamtömning framöver. 
Aviseringen skickas till din mobiltelefon/e-postadress innan tömning och även när tömningen är utförd.

Grovavfall hämtas inom två veckor efter beställning till Kundtjänst. Du får max lämna 10 kolli grovavfall inklusive vitvaror (spis, diskmaskin eller tvättmaskin). Maxvikt per kolli är 40 kg och längd 180 cm. Avfallet skall stå ute vid tomtgränsen på avhämtningsdagen.

Kundtjäntst återkopplar gällande vilken dag hämtningen kommer att ske

För andra abonnemangsalternativ kontakta Kundtjänst

Kontaktuppgifter till dig som anmäler ägarbyte
Fastighet som ska genomgå ägarbyte
Kontaktuppgifter till nuvarande fastighetsägare
Ny adress till nuvarande ägare
Kontaktuppgifter till ny fastighetsägare