Välkommen till Västblekinge Miljö AB

Primary tabs

Vad händer med wellpappen som du lämnat in på din återvinningscentral?

Ordet wellpapp kommer av tyskans ”welle” som betyder våg, det vill säga vågigt papper. Wellpapp började användas redan i mitten av 1800-talet som foder till hattar samt emballage till flaskor. Du känner igen det på att det har en luftspalt antingen på eller mellan ytskikten.

Wellpappen mals ned till en pappersmassa som sedan silas och rensas från till exempel tejp, klamrar och andra föroreningar innan ny wellpapp tillverkas. I Sverige produceras cirka 350 000 ton wellpapp varje år och av det lämnas runt 84% till återvinning.

På VMABs Återvinningscentraler är wellpapp en separat fraktion. Var noga med att inga andra material följer med ned i containern.
Tänk på att det kan sorteras annorlunda om du har ett sopkärl eller om du är med i en kretsgård. 

 

Sammanfattning av hur wellpapp bör sorteras: 

RÄTT – ska slängas i Wellpapp

 • Wellpapp
   

FEL – ska INTE slängas i Wellpapp

 • Pappersförpackningar (Pappersförpackningar)
 • Mjölkpaket (Pappersförpackningar)
 • Flingpaket (Pappersförpackningar)
 • Papperskassar (Pappersförpackningar)
 • Papprör (Pappersförpackningar)
 • Äggkartonger (Pappersförpackningar)
 • Instruktionshäften (Tidningar)
 • Frigolit (Brännbart)
Om du vill ha hjälp så finns vi tillgängliga i chatten nu!

Share this content.

Frågor på det?

Tveka inte att kontakta oss eller läsa igenom vår FAQ om du har några frågor eller funderingar!

FAQ >

0454 - 593 59
kundtjanst@vmab.se

För tömning inom 24 timmar, 2 timmar vänligen kontakta Kundtjänst på telefon 0454-59359

VMAB erbjuder dig med enskild avloppsanläggning kostnadsfri sms- eller e-post-avisering inför slamtömning framöver. 
Aviseringen skickas till din mobiltelefon/e-postadress innan tömning och även när tömningen är utförd.

Grovavfall hämtas inom två veckor efter beställning till Kundtjänst. Du får max lämna 10 kolli grovavfall inklusive vitvaror (spis, diskmaskin eller tvättmaskin). Maxvikt per kolli är 40 kg och längd 180 cm. Avfallet skall stå ute vid tomtgränsen på avhämtningsdagen.

Kundtjäntst återkopplar gällande vilken dag hämtningen kommer att ske

För andra abonnemangsalternativ kontakta Kundtjänst

Kontaktuppgifter till dig som anmäler ägarbyte
Fastighet som ska genomgå ägarbyte
Kontaktuppgifter till nuvarande fastighetsägare
Ny adress till nuvarande ägare
Kontaktuppgifter till ny fastighetsägare