Välkommen till Västblekinge Miljö AB

Primary tabs

För att skydda oss och spara en massa värdefulla resurser!

Genom att du sorterar olika material resulterar detta i att det sedan kan återvinnas och skapa nya produkter. Detta i sin tur resulterar i att vi sparar på naturens resurser och energi! När du har druckit ur din läskburk och återvinner denna, kan sedan samma burk användas igen och igen, istället för att producera ny metall!

När du sorterar dina sopor på rätt sätt kan farliga ämnen tas omhand på ett säkert sätt. Därmed skyddas människor och miljön.
Det finns risk för att skräp som slängs i naturen sedan i sin tur läcker ut skadliga ämnen. Dessutom tar det mesta ofta väldigt lång tid att brytas ner!

Det farliga avfallet är viktigast att sortera ut, det vill säga sådant som är cancerframkallande, giftigt, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. Det farliga avfallet kommer ofta från exempelvis färger, läkemedel, batterier, elektronik och andra typer av kemikalier. Ett exempel på en av de farligaste miljögifterna som finns är kvicksilver. Det kan finnas i äldre termometrar, olika batterier, lysrör, lågenergilampor och en del elektriska produkter. Kvicksilver kan orsaka skador på centrala nervsystemet och njurarna på oss människor. Det räcker med en enda tesked kvicksilver för att förgifta en medelstor svensk sjö! Kvicksilver lagras i kroppen både hos människor och djur och kan även skada ofödda foster. Det är alltså därför man rekommenderar att gravida kvinnor ska avstå från att äta fisk från insjöar.

 

 

Om du vill ha hjälp så finns vi tillgängliga i chatten nu!

Share this content.

Frågor på det?

Tveka inte att kontakta oss eller läsa igenom vår FAQ om du har några frågor eller funderingar!

FAQ >

0454 - 593 59
kundtjanst@vmab.se

För tömning inom 24 timmar, 2 timmar vänligen kontakta Kundtjänst på telefon 0454-59359

VMAB erbjuder dig med enskild avloppsanläggning kostnadsfri sms- eller e-post-avisering inför slamtömning framöver. 
Aviseringen skickas till din mobiltelefon/e-postadress innan tömning och även när tömningen är utförd.

Grovavfall hämtas inom två veckor efter beställning till Kundtjänst. Du får max lämna 10 kolli grovavfall inklusive vitvaror (spis, diskmaskin eller tvättmaskin). Maxvikt per kolli är 40 kg och längd 180 cm. Avfallet skall stå ute vid tomtgränsen på avhämtningsdagen.

Kundtjäntst återkopplar gällande vilken dag hämtningen kommer att ske

För andra abonnemangsalternativ kontakta Kundtjänst

Kontaktuppgifter till dig som anmäler ägarbyte
Fastighet som ska genomgå ägarbyte
Kontaktuppgifter till nuvarande fastighetsägare
Ny adress till nuvarande ägare
Kontaktuppgifter till ny fastighetsägare