Välkommen till Västblekinge Miljö AB

Primary tabs

Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna vi har, och kan spridas långa sträckor via luften. Metallen kan inte brytas ned, utan ansamlas i mark, vatten och i levande organismer. Därför är det viktigt att användningen och utsläppen av kvicksilvret minskar. I Sverige gäller sedan 2009 ett generellt förbud mot att släppa ut kvicksilver och kvicksilverhaltiga varor på svenska marknaden för att minimera utsläppen till miljön.

Flera andra metaller som bly och kadmium från elavfall, kan ge allvarliga skador hos både människor och djur om de hamnar i naturen. Farligt avfall är sådant som är giftigt, fosterskadande, smittförande, cancerframkallande, frätande, miljöfarligt eller brandfarligt. I ett vanligt hushåll kan det handla om kemikalier, färger, lösningsmedel, läkemedel, batterier, elektriska produkter och växtskyddsmaterial. Oljerester, exempelvis indränkta trasor, kan självantända och sprayflaskor explodera om de står varmt. Farligt avfall måste därför sorteras och tas omhand på ett särskilt sätt. Fråga oss på VMAB om du är osäker. 

 

Om du vill ha hjälp så finns vi tillgängliga i chatten nu!

Share this content.

Frågor på det?

Tveka inte att kontakta oss eller läsa igenom vår FAQ om du har några frågor eller funderingar!

FAQ >

0454 - 593 59
kundtjanst@vmab.se

För tömning inom 24 timmar, 2 timmar vänligen kontakta Kundtjänst på telefon 0454-59359

VMAB erbjuder dig med enskild avloppsanläggning kostnadsfri sms- eller e-post-avisering inför slamtömning framöver. 
Aviseringen skickas till din mobiltelefon/e-postadress innan tömning och även när tömningen är utförd.

Grovavfall hämtas inom två veckor efter beställning till Kundtjänst. Du får max lämna 10 kolli grovavfall inklusive vitvaror (spis, diskmaskin eller tvättmaskin). Maxvikt per kolli är 40 kg och längd 180 cm. Avfallet skall stå ute vid tomtgränsen på avhämtningsdagen.

Kundtjäntst återkopplar gällande vilken dag hämtningen kommer att ske

För andra abonnemangsalternativ kontakta Kundtjänst

Kontaktuppgifter till dig som anmäler ägarbyte
Fastighet som ska genomgå ägarbyte
Kontaktuppgifter till nuvarande fastighetsägare
Ny adress till nuvarande ägare
Kontaktuppgifter till ny fastighetsägare