Företagskort

Företag – lämna avfall på återvinningscentral

Med vårt företagskort kan du som företagare, mot en avgift, lämna max 2 m³ på våra återvinningscentraler per gång.
Om mängden överskrider 2 m³ vid besökstillfället kommer personal att hänvisa dig till Mörrums avfallsanläggning. Där vägs avfallet och du får betala gällande taxa.
VMAB tar ut en avgift på 250 kr exkl. moms per besökstillfälle på våra återvinningscentraler för dig med företagskort.
Kontakta kundservice om du har frågor eller vill ansöka om företagskort.

Ladda ner filen och skicka in din ansökan.

Avfall som lämnas kostnadsfritt av företag/verksamheter

 • Glasförpackningar, färgade och ofärgade - lämnas i Förpacknings- och tidningsinsamlingens behållare (FTI)
 • Metallförpackningar - lämnas i Förpacknings- och tidningsinsamlingens behållare (FTI)
 • Pappersförpackningar - lämnas i Förpacknings- och tidningsinsamlingens behållare (FTI)
 • Plastförpackningar - lämnas i Förpacknings- och tidningsinsamlingens behållare (FTI)
 • Skrot
 • Tidningar
 • Träpallar endast med måtten 1200x800 och 600x800. Ej Schenker och DSB pallar
 • Wellpapp

Att tänka på gällande farligt avfall

 • Ni får lämna max 25 liter spillolja/skanning
 • Ni får lämna max 10 kolli av hushållsliknande farligt avfall/skanning, som tex aerosolbehållare och färgburkar. Överskrider mängden 10 kolli skannas företagskortet ytterligare en gång per påbörjade 10 kolli. 
 • Ni får lämna farligt avfall/kemikalier/växtskyddsmedel klass 3 på återvinningscentralen. 

Det är ej tillåtet att lämna farligt avfall/kemikalier/växtskyddsmedel klass 1 och klass 2 på återvinningscentralen. 

Obligatoriskt med avlämnarintyg

Från och med 15 november 2023 kräver vi ett avlämnarintyg från företag som önskar lämna elektronik samt farligt avfall på våra återvinningscentraler. Detta intyg skannas av vår personal för rapportering till Naturvårdsverket. 
Detta sker på grund av att enligt lag så ska dessa typer av fraktioner rapporteras in till naturvårdsverket när det kommer ifrån verksamheter.

Här kan du läsa mer om avlämnarintyg, hur det går till och vilka avfallsfraktioner man kan lämna. 

Ansökningsblankett företagskort