Färgat trä

Sortering Färgat Trä

Vad är Färgat trä?

Inom kategorin färgat trä återfinns en mångfald av trämaterial som har genomgått någon form av färgning eller bearbetning som gör det svårt att betrakta det som helt rent trä. Detta inkluderar produkter som trämöbler, parkettgolv, spånskivor, träramar och sågspån, bland många andra.

Färgat trä är ofta en resultat av konstnärlig eller praktisk design, där träet har fått en färgbehandling eller blivit modifierat för att passa en specifik användning. Denna variation i bearbetning och behandling gör det till en särskild fraktion inom återvinnings- och avfallshantering. Därför är det viktigt att sortera och samla in det separat från andra träfraktioner. På så sätt kan man säkerställa att detta speciella material tas om hand på bästa sätt.

Hur ska du sortera Färgat trä?

Villa

Sorteras som färgat trä på återvinningscentral

Lägenhet

Sorteras som färgat trä på återvinningscentral

Återvinningscentraler

Sorteras som färgat trä på återvinningscentral

Typer av avfall

Nedan listar vi några exempel på avfall som ska sorteras som Färgat trä, A-Ö.

Parkett
Ram trä
Sågspån
Spånskiva
Trälåda
Trästol