Sophämtning

Att samla in och ta hand om hushållsavfall är ett av VMAB:s viktigaste uppdrag.
Vi har sophämtning året runt. Vi tar hand om allt från hushållssopor och trädgårdsavfall till grovavfall.

 

Bild
sophämtning statistik 2019

Insamlat med våra sopbilar 2019

Totalt samlade vi in 16.147.370 kg avfall under föregående året. Avfallet har antingen återvunnits, komposterats eller omvandlats till energi. 

Tillsammans hjälps vi åt att hela tiden bli bättre på att sortera, återvinna och se till att avfallet tas om hand på rätt sätt. Vill du veta mer om sortering, läs mer här!

Sommartömning

Från maj till och med september har vi sommartömning av hushållsavfall (från vecka 18/19 till och med vecka 36/37). I tömningskalendern på den här sidan ser du vilka veckor ditt avfall hämtas.

Tömning av trädgårdskärl

Du som har trädgårdskärl får ditt trädgårdsavfall hämtat varannan vecka. Vi börjar säsongen vecka 11 eller 12 och håller på till och med vecka 47 eller 48, beroende på om du har hämtning udda eller jämn vecka. Under vintrarna hämtar vi inget trädgårdsavfall. Är du intresserad av att skaffa trädgårdskärl hittar du mer information här.

Viktig information

  • Mediciner, trädgårdsavfall, farligt avfall och el-avfall får inte läggas i behållaren för hushållsavfall.
  • Kärlet får inte fyllas mer än att locket kan stängas. Större kärl finns att beställa. Kontakta kundservice.
  • Vägen till kärlet får inte vara blockerad av exempelvis snö, buskar eller parkerade bilar.
  • Kärlet/kärlen ska stå vid tomtgräns eller farbar väg kl 06.00 på tömningsdagen.