Företaget

Västblekinge Miljö AB är ett kommunalt bolag som ägs av kommunerna Karlshamn, Sölvesborg och Olofström.

 

Vår uppgift är att samordna avfallshanteringen i de tre kommunerna. Våra ansvarsområden är planering, mottagning, sortering, ökad återvinning, drift av biogasanläggning, transporter, återvinningscentraler, återvinningsstationer, information och kundservice.


Vi driver med egen personal avfallsanläggningen i Mörrum, där vi också har vårt kontor. Våra återvinningscentraler drivs till större delen av vår egen personal. Transporterna av hushållsavfall utförs av våra entreprenörer.

Bild
VMAB kommunalt bolag i tre kommuner