Schaktmassor

Sortering Schaktmassor

Vad är Schaktmassor?

Schaktmassor är en allomfattande kategori för olika typer av avfall som uppstår i samband med mark- och byggprojekt. Denna fraktion inkluderar en mängd material, såsom betong, keramik, jord, och liknande. Det är viktigt att rätt hantera och sortera dessa schaktmassor för att minimera avfallet och säkerställa en ansvarsfull hantering.

Betong och keramik kan vara svåra att bryta ned och återvinna i sitt ursprungliga skick, men det finns processer som möjliggör återvinning av dessa material till användbara produkter som till exempel kross för vägbyggen. Jord och andra schaktmassor kan ofta användas för utfyllnad och landskapsprojekt efter att de har blivit testade och godkända för användning.

Hur ska du sortera Schaktmassor?

Villa

Sorteras som schaktmassor på återvinningscentral

Lägenhet

Sorteras som schaktmassor på återvinningscentral

Återvinningscentraler

Sorteras som schaktmassor på återvinningscentral

Typer av avfall

Nedan listar vi några exempel på avfall som ska sorteras som Schaktmassor, A-Ö.

Aska från öppen spis, ej varm
Betong
Bidé
Blomkrukor, keramik
Cement
Cement, oblandad
Grus
Jord
Mugg, keramik
Porslin
Spegelglas
Sten
Tallrikar
Toalettstol