Farligt avfall

Vad räknas som farligt avfall?

I vårt samhälle används mycket kemikalier

De flesta är farliga för natur och människor. I första hand bör du minimera användningen samt välja de som är minst skadliga. Tänk på att om farligt avfall hamnar i den vanliga sophanteringen så leder det till skador i kretsloppet. 

Exempel på farligt avfall

 • Asbest
  Asbest, isoleringsmaterial, kopplings- och bromsbelägg, brandsäker textil, asbestcement-produkter (eternit) m.m.
  OBS! Asbest tas endast emot på VMAB:s anläggning i Mörrum och ska vara inplastad.
 • Småbatterier
 • Bilbatterier
 • Impregnerat trä
  Lekredskap från lekplatser, altangolv, bullerplank, badbryggor, blomsterlådor, slipers m.m. Innehåller miljöfarliga ämnen och kräver därför separat omhändertagande.
 • Kyl- och frysmöbler, klimatanläggningar och värmepumpar
  Kan innehålla miljöfarliga freoner (CFC) i köldkretsar eller isolering. Hanteras separat.

Fråga oss gärna

Hantera farligt avfall med försiktighet. Är du det minsta osäker på vad du ska göra med ditt avfall, så ring kundservice. På återvinningscentralerna kan du alltid rådfråga personalen.

Läs mer