Välkommen till VMAB företag

Här hittar du information för ditt företag. Vi erbjuder bland annat hjälp med fastighetsnära insamling för din verksamhet.
Med vårt företagskort kan du som företagare lämna mindre mängder avfall på våra återvinningscentraler. Du hittar också prislistor och blanketter att ladda ner.

Aktuellt

Schaktmassor

Avslutad mottagning av schaktmassor på Mörrums avfallsanläggning

Schaktmassor kommer inte längre att tas emot på Mörrums avfallsanläggning fr.o.m. 2021.

Traktor på en äng

Västblekinge Miljö slutar ta emot ensilageplast

Här får du information om var du vända dig för att få hjälp med att återvinna ditt ensilageplast.

Nyheter

Schaktmassor

Avslutad mottagning av schaktmassor på Mörrums avfallsanläggning

Schaktmassor kommer inte längre att tas emot på Mörrums avfallsanläggning fr.o.m. 2021.

Traktor på en äng

Västblekinge Miljö slutar ta emot ensilageplast

Här får du information om var du vända dig för att få hjälp med att återvinna ditt ensilageplast.

Tra

Prislista 2021

VMAB tar emot avfall från verksamheter för sortering och omlastning. Kostnaden beror på materialets sort och vikt. Här finner ni gällande priser för 2021.