Landsbygdsstationer

På våra landsbygdsstationer kan du som har fastighet på landsbygden lämna plastförpackningar, tidningar & papper, pappersförpackningar, metallförpackningar, färgat eller ofärgat förpackningsglas, matavfall och restavfall.
Här kan du även lämna småbatterier.

Bild
Nyheter uppdat
Bild
Landsbygdsstationer - att tänka på

Containrar

De blå behållarna med tidning, glas och metall byts ut mot containrar för restavfall. Du som kund skall nu sortera restavfallet i containrarna som står utanför landsbygdsstationen.
Tänk på att inkastluckorna på containrarna är anpassade för soppåsar av vanlig storlek och inte för sopsäckar.

Städning

Under sommaren städas landsbygdsstationerna två gånger per vecka samt extra städning på de stationerna där det finns behov. Under vinter­halvåret städas landsbygdsstationerna en gång per vecka samt extra städning på de stationer där det finns behov.

Är kärlet fullt?
Under hösten kommer qr-koder sättas upp på för att du enklare ska kunna göra en anmälan om ett kärl är fullt och behöver tömmas.

Är landsbygdsstationen nedskräpad?
I höst kommer du även kunna scanna en qr-kod som kommer finnas placerad på väggen på stationen. Då anmäler du automatiskt att landsbygdsstationen behöver extra städning.

Välkommen att kontakta oss

om du har frågor, önskemål eller förbättringsförslag kring din landsbygdsstation! / Hälsar kundservice