Informationstjänst

Ibland behöver vi kunna nå dig snabbt!

Det är viktigt att vi snabbt kan få fram viktig information till dig som är kund hos oss. Vi har därför tagit fram en smidig tjänst där vi kan informera om exempelvis förändringar av din sophämtning, planerade och oplanerade driftstörningar eller annan viktig information om händelser i ditt område som du kan påverkas av.

När det uppstår ett problem som påverkar dig försöker vi alltid avisera detta genom ett SMS- eller e-post-utskick.
Utskicket är givetvis gratis och fungerar som ett komplement till den avbrottsinformation vi har på vår webb samt på våra sociala kanaler.

Registrera dig via formuläret nedan för att ta del av VMAB:s SMS- och e-postutskick.
Om du inte längre vill ta del av vår informationstjänst kontaktar du kundservice.

Anmälan av informationstjänst