Tryckimpregnerat trä

Sortering Tryckimpregnerat Trä

Vad är Tryckimpregnerat trä?

Tryckimpregnerat trä är sådant som innehåller farliga ämnen såsom arsenik, krom och koppar. Exempelvis trallvirke, slipers och telefonstolpar.

Sortera alltid träet i rätt fraktion och tänk på att tryckimpregnerat trä klassas som farligt avfall. Därför är det extra viktigt att det hamnar i rätt behållare. Rätt sortering sparar både miljö och pengar.

Hur ska du sortera Tryckimpregnerat trä?

Villa

Sorteras som tryckimpregnerat trä på återvinningscentral

Lägenhet

Sorteras som tryckimpregnerat trä på återvinningscentral

Återvinningscentraler

Sorteras som tryckimpregnerat trä på återvinningscentral

Typer av avfall

Nedan listar vi några exempel på avfall som ska sorteras som Tryckimpregnerat trä, A-Ö.

Tryckimpregnerat virke