Återvinningscentraler

På våra återvinningscentraler finns personal som visar dig tillrätta och svarar på frågor om hur du sorterar avfallet. Här kan du som är bosatt eller har ett fritidshus i Karlshamn, Sölvesborg eller Olofströms kommun lämna samma slags avfall som på en återvinningsstation plus elavfall, farligt avfall samt grovavfall som trädgårdsavfall, trä, deponi, schaktmassor, wellpapp, brännbart, järn och metallskrot.

Avfall som omfattas av producentansvar, som förpackningar av glas, metall, mjukplast, hårdplast, kartong samt tidningar, lämnas utan kostnad. Elavfall med producentansvar lämnas också fritt, liksom farligt avfall.
Övrigt avfall som trä, trädgårdsavfall (ej Tubbaryd), skrot och grovavfall lämnas också fritt, men maximalt två kubikmeter per dag. Observera att asbest endast kan lämnas på vår anläggning i Mörrum och då skall vara inplastad.
Har du mer avfall än två kubikmeter vänder du dig till avfallsanläggningen i Mörrum. Mängder över två kubikmeter debiteras enligt gällande prislista.

Trygghet med hjärtstartare

VMAB följer Svensk Standard Hjärtsäker Zon ss28000. Trygghet för våra besökare och vår personal är en självklarhet. Återvinningscentraler är därför utrustade med hjärtstartare och vår personal utbildas årligen i D-HLR.