Vapen och ammunition

Sortering Vapen och Ammunition

Vad är Vapen och ammunition?

Det är av största vikt att vapen, ammunition, fyrverkerier och explosiva material hanteras med högsta säkerhet. Detta görs genom att lämna in sådana föremål till Polisen, som är specialiserade på att ta hand om dem på ett säkert sätt. Detta garanterar att dessa potentiellt farliga ämnen inte hamnar i fel händer och att de omhändertas korrekt.

Det är viktigt att understryka att dessa material absolut inte får lämnas på Återvinningscentraler eller Återvinningsstationer. Det utgör en allvarlig säkerhetsrisk för både personal och besökare på dessa platser. Genom att följa rätt procedurer och lämna in vapen, ammunition och explosiva föremål till Polisen, bidrar vi alla till ett säkrare och tryggare samhälle. Säkerhet går alltid först!

Hur ska du sortera Vapen och ammunition?

Villa

Lämnas in till Polisen

Lägenhet

Lämnas in till Polisen

Återvinningscentraler

Lämnas in till Polisen

Typer av avfall

Nedan listar vi några exempel på avfall som ska sorteras som Vapen och ammunition, A-Ö.

Ammunition, vapen etc.
Dynamit
Fyrverkerier oanvända