Fett- och frityrolja

Fett- och frityrolja

Matfett och matoljor är en viktig resurs som bör nyttjas på ett hållbart sätt. Använda och återvunna matfetter och frityroljor kan användas vid tillverkning av ett hundratal olika produkter, till exempel tvättmedel, tvål, stearin, plast, gummi, målarfärg och papperskemikalier. Insamlat matfett kan också användas vid framställning av biogas och biodiesel.

Vi anlitar Svensk Fettåtervinning för att tömma fat och behållare med insamlade matfetter och matoljor. 

Vi tar emot

Vi tar emot alla använda frityroljor och matfetter på våra återvinningscentraler i Karlshamn och Mörrum. Samla ditt fett i en PET-flaska, glasflaska eller liknande behållare och lämna till vår personal på återvinningscentralen.
För att som företagare lämna avfall på återvinningscentralerna behöver du ha ett företagskort.

Vad vi inte tar emot i sammanhanget

Mineraloljor (t.ex spillolja) samt andra kemiska substanser får absolut inte tömmas i återvinningskärlet. Släng inte heller papper, plast, matrester, hinkar eller dylikt i kärlen. Papper som använts till att torka av stekbord et cetera ska kastas bland övriga brännbara sopor.