Fett/oljeinsamling

Matfett och matoljor är en viktig resurs som bör nyttjas på ett hållbart sätt. Använda och återvunna matfetter och frityroljor kan användas vid tillverkning av ett hundratal olika produkter, till exempel tvättmedel, tvål, stearin, plast, gummi, målarfärg och papperskemikalier. Insamlat matfett kan också användas vid framställning av biogas och biodiesel.

Vi anlitar Svensk Fettåtervinning till att tömma fat och behållare med insamlade matfetter och matoljor.

Vi tar emot

Vi tar emot alla använda frityroljor och matfetter från hushåll på samtliga av våra återvinningscentraler.
Samla ditt fett i en pet-flaska eller liknande behållare och lämna till vår personal på någon av våra återvinningscentraler.

Vad tar vi inte emot

Mineraloljor (t.ex. spillolja) samt andra kemiska substanser får absolut inte tömmas i återvinningskärlet.
Släng inte heller papper, plast, matrester, hinkar eller dylikt i kärlet.
Papper som använts till att torka av stekpannor, stekbord, hällar etc ska kastas bland övriga brännbara sopor.

Kontakta kundservice för mer information