Anläggningar

VMAB:s anläggningar bidrar till en positiv samhällsutveckling. Med anläggningar som gör det enkelt att återvinna på ett effektivt sätt, är både vi och anläggningarnas alla besökare en del av den nödvändiga omställningen till ett mer resurssnålt och förnybart samhälle.