Välkommen till Västblekinge Miljö AB

Primary tabs

Uppdrag och styrelse

Västblekinge Miljö AB är ett bolag som ägs av kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Bolagets verksamhet sköts från anläggningen i Mörrum. Verksamhet finns även vid återvinningscentralerna i Karlshamn, Olofström och Sölvesborg.

Kommunerna har genom ett samarbetsavtal förbundit sig att till bolaget anförtro insamling och omhändertagande av allt sådant hushållsavfall och därmed jämförligt avfall som enligt gällande lagar och förordningar slutligt ska omhändertas av kommunerna. Dessutom utför bolaget behandling av bygg-, industri- och verksamhetsavfall.

Bolagets styrelse består av nio ordinarie politiker och dess ersättare från ägarkommunerna. Styrelsen sammanträder sex gånger per år.

 

Ledamöter
Sven-Åke Svensson, ordf., Karlshamn
Carl-Eric Birgersson, Karlshamn
Johnny Persson, Karlshamn
Rolf Persson, 2:e vice ordf., Olofström
Kjell-Åke Karlsson, Olofström
Niklas Nordström, Olofström
Hillevi Colliander, 1:e vice ordf., Sölvesborg
Roine Olsson, Sölvesborg
Bengt-Åke Karlsson, Sölvesborg

Suppleanter
Björn Flod, Karlshamn
Kurt Kaarle, Karlshamn
Tyrone Svärdh, Karlshamn
Henrik Johansson, Olofström
Ola Bengtsson, Olofström
Boris Eriksson, Olofström
Viveka Olofsson, Sölvesborg
Daniel Berg, Sölvesborg
Roger Johansson, Sölvesborg

Revisor
Anders Håkansson, Ernst & Young

Revisorssuppleant 
Björn Bondesson, Ernst & Young

Lekmannarevisorer
Ann-Britt Borgström
Lars-Erik Bäckström

 

Sven-Åke Svensson
Ordförande
Hillevi Colliander
Förste vice ordförande
Rolf Persson
Andre vice ordförande
Bengt-Åke Karlsson
Ledamot
Carl-Eric Birgersson
Ledamot
Johnny Persson
Ledamot
Kjell-Åke Karlsson
Ledamot
Niclas Nordström
Ledamot
Roine Olsson
Ledamot
Björn Flod
Suppleant
Boris Eriksson
Suppleant
Daniel Berg
Suppleant
Henrik Johansson
Suppleant
Kurt Kaarle
Suppleant
Tyrone Svärdh
Suppleant
Viveka Olofsson
Suppleant
Ola Bengtsson
Suppleant
Roger Johansson
Suppleant
Om du vill ha hjälp så finns vi tillgängliga i chatten nu!

Share this content.

Frågor på det?

Tveka inte att kontakta oss eller läsa igenom vår FAQ om du har några frågor eller funderingar!

FAQ >

0454 - 593 59
kundtjanst@vmab.se

För tömning inom 24 timmar, 2 timmar vänligen kontakta Kundtjänst på telefon 0454-59359

VMAB erbjuder dig med enskild avloppsanläggning kostnadsfri sms- eller e-post-avisering inför slamtömning framöver. 
Aviseringen skickas till din mobiltelefon/e-postadress innan tömning och även när tömningen är utförd.

Grovavfall hämtas inom två veckor efter beställning till Kundtjänst. Du får max lämna 10 kolli grovavfall inklusive vitvaror (spis, diskmaskin eller tvättmaskin). Maxvikt per kolli är 40 kg och längd 180 cm. Avfallet skall stå ute vid tomtgränsen på avhämtningsdagen.

Kundtjäntst återkopplar gällande vilken dag hämtningen kommer att ske

För andra abonnemangsalternativ kontakta Kundtjänst

Kontaktuppgifter till dig som anmäler ägarbyte
Fastighet som ska genomgå ägarbyte
Kontaktuppgifter till nuvarande fastighetsägare
Ny adress till nuvarande ägare
Kontaktuppgifter till ny fastighetsägare