Styrelse

Bolagets verksamhet sköts från anläggningen i Mörrum. Verksamhet finns även vid återvinningscentralerna i Karlshamn, Olofström och Sölvesborg.

Kommunerna har genom ett samarbetsavtal förbundit sig att till bolaget anförtro insamling och omhändertagande av allt sådant hushållsavfall och därmed jämförligt avfall som enligt gällande lagar och förordningar slutligt ska omhändertas av kommunerna. Dessutom utför bolaget behandling av bygg-, industri- och verksamhetsavfall.

Bolagets styrelse består av nio ordinarie politiker och dess ersättare från ägarkommunerna. Styrelsen sammanträder sex gånger per år.

Björn Flood

Björn Flod

Ordförande

Bengt-Åke Karlsson

Bengt-Åke Karlsson

1:e vice ordförande

Håkan Assarsson

Håkan Assarsson

2:e vice ordförande

Tommy Mikkelsen

Tommy Mikkelsen

Ledamot

Casper Borgström

Casper Borgström

Ledamot

Fredrik Svensson

Fredrik Svensson

Ledamot

Peter Wald

Peter Wald

Ledamot

Magnus Olsson

Magnus Olsson

Ledamot

Bengt-Olof Björck

Bengt-Olof Björck

Ledamot

Maria Lindros

Maria Lindros

Suppleant

Magnus Arvidsson

Magnus Arvidsson

Suppleant

Ronny Hellström

Ronny Hellström

Suppleant

Stefan Lilja

Stefan Lilja

Suppleant

Roal Bencic

Roal Bencic

Suppleant

Boris Eriksson

Boris Eriksson

Suppleant

Lars-Olof Larsson

Lars-Olof Larsson

Suppleant

Anders Fransson

Anders Fransson

Suppleant

Rune Andersson

Rune Andersson

Suppleant

Revisorer

Revisor
Anders Håkansson, EY
Revisorssuppleant 
Björn Bondesson, EY
Lekmannarevisorer
Tuija Finnilä
Thomas Nilsson
Bengt Wallin