Styrelse

Bolagets verksamhet sköts från anläggningen i Mörrum. Verksamhet finns även vid återvinningscentralerna i Karlshamn, Olofström och Sölvesborg.

Kommunerna har genom ett samarbetsavtal förbundit sig att till bolaget anförtro insamling och omhändertagande av allt sådant hushållsavfall och därmed jämförligt avfall som enligt gällande lagar och förordningar slutligt ska omhändertas av kommunerna. Dessutom utför bolaget behandling av bygg-, industri- och verksamhetsavfall.

Bolagets styrelse består av nio ordinarie politiker och dess ersättare från ägarkommunerna. Styrelsen sammanträder sex gånger per år.

Mats Bondesson

Mats Bondesson

Ordförande

Bengt-Åke Karlsson

Bengt-Åke Karlsson

1:e vice ordförande

Rolf Persson

Rolf Persson

2:e vice ordförande

Bild saknas

Kent Kullman

Ledamot

Björn Flood

Björn Flod

Ledamot

Niclas Nordström

Niclas Nordström

Ledamot

Casper Borgström

Casper Borgström

Ledamot

Peter Wald

Peter Wald

Ledamot

Bild saknas

Bengt-Olof Björck

Ledamot

Bild saknas

Peter Lorentzen

Suppleant

Bild saknas

Bodil Frigren Ericsson

Suppleant

Bild saknas

Wissam Al Massri

Suppleant

Bild saknas

Dan Orvegren

Suppleant

Henrik Johansson

Henrik Johansson

Suppleant

Boris Eriksson

Boris Eriksson

Suppleant

Anders Fransson

Anders Fransson

Suppleant

Maria Lindros

Maria Lindros

Suppleant

Bild saknas

Leif-Åke Svensson

Suppleant

Revisorer

Revisor
Anders Håkansson, Ernst & Young
Revisorssuppleant 
Björn Bondesson, Ernst & Young
Lekmannarevisorer
James Sandstedt 
Thomas Nilsson
Bengt Wallin