Välkommen till Västblekinge Miljö AB

Primary tabs

Uppdrag och styrelse

Västblekinge Miljö AB är ett bolag som ägs av kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Bolagets verksamhet sköts från anläggningen i Mörrum. Verksamhet finns även vid återvinningscentralerna i Karlshamn, Olofström och Sölvesborg.

Kommunerna har genom ett samarbetsavtal förbundit sig att till bolaget anförtro insamling och omhändertagande av allt sådant hushållsavfall och därmed jämförligt avfall som enligt gällande lagar och förordningar slutligt ska omhändertas av kommunerna. Dessutom utför bolaget behandling av bygg-, industri- och verksamhetsavfall.

Bolagets styrelse består av nio ordinarie politiker och dess ersättare från ägarkommunerna. Styrelsen sammanträder sex gånger per år.

 

Ledamöter
Mats Bondesson, ordf., Karlshamn
Björn Flod, Karlshamn
Bert-Inge Storck, Karlshamn
Rolf Persson, 2:e vice ordf., Olofström
Sonja Lundh, Olofström
Niklas Nordström, Olofström
Casper Borgström, Sölvesborg
Peter Wald, Sölvesborg
Bengt-Åke Karlsson, 1:e vice ordf., Sölvesborg

Suppleanter
Peter Lorentzen, Karlshamn
Emanuel Norén, Karlshamn
Wissam Al Massri, Karlshamn
Kent Kullman, Olofström
Henrik Johansson, Olofström
Boris Eriksson, Olofström
Anders Fransson, Sölvesborg
Maria Lindros, Sölvesborg
Fräs Robert Nygren, Sölvesborg

Revisor
Anders Håkansson, Ernst & Young

Revisorssuppleant 
Björn Bondesson, Ernst & Young

Lekmannarevisorer
Percy Persson
James Sandstedt

 

Mats Bondesson
Ordförande
Bengt-Åke Karlsson
1:e vice ordförande
Rolf Persson
2:e vice ordförande
Bert-Inge Storck
Ledamot
Björn Flod
Ledamot
Sonja Lundh
Ledamot
Niclas Nordström
Ledamot
Casper Borgström
Ledamot
Peter Wald
Ledamot
Peter Lorentzen
Suppleant
Emanuel Norén
Suppleant
Wissam Al Massri
Suppleant
Kent Kullman
Suppleant
Henrik Johansson
Suppleant
Boris Eriksson
Suppleant
Anders Fransson
Suppleant
Maria Lindros
Suppleant
Fräs Robert Nygren
Suppleant
Om du vill ha hjälp så finns vi tillgängliga i chatten nu!

Share this content.

Frågor på det?

Tveka inte att kontakta oss eller läsa igenom vår FAQ om du har några frågor eller funderingar!

FAQ >

0454 - 593 59
kundtjanst@vmab.se

För tömning inom 24 timmar, 2 timmar vänligen kontakta Kundtjänst på telefon 0454-59359

VMAB erbjuder dig med enskild avloppsanläggning kostnadsfri sms- eller e-post-avisering inför slamtömning framöver. 
Aviseringen skickas till din mobiltelefon/e-postadress innan tömning och även när tömningen är utförd.

Grovavfall hämtas inom två veckor efter beställning till Kundtjänst. Du får max lämna 10 kolli grovavfall inklusive vitvaror (spis, diskmaskin eller tvättmaskin). Maxvikt per kolli är 40 kg och längd 180 cm. Avfallet skall stå ute vid tomtgränsen på avhämtningsdagen.

Kundtjäntst återkopplar gällande vilken dag hämtningen kommer att ske

För andra abonnemangsalternativ kontakta Kundtjänst

Kontaktuppgifter till dig som anmäler ägarbyte
Fastighet som ska genomgå ägarbyte
Kontaktuppgifter till nuvarande fastighetsägare
Ny adress till nuvarande ägare
Kontaktuppgifter till ny fastighetsägare