Välkommen till Västblekinge Miljö AB

Primary tabs

VMAB bygger ut för kvalitetssäkrad vattenrening

VMAB får, efter att Mörrums avloppsreningsverk stänger den 31 december 2017, fortsatt tillstånd att släppa ut behandlat lakvatten till Mörrumsån.

Detta enligt beslut av Mark och miljödomstolen. VMAB förbereder nu förstärkning av reningsprocessen med utbyggnad av bland annat Laquafilter, ett filtreringssystem för vattenrening.

VMAB har under flera år utrett alternativ för att hitta en lösning på lakvattnets slutdestination. Idag leds det förbehandlade lakvattnet till Mörrums avloppsreningsverk men eftersom reningsverket ska stängas måste en annan utsläppspunkt hittas.

Flera steg i reningen

– Vattnet genomgår flera reningsmoment. Först genom en sedimenteringsdamm som är försedd med en skärmvägg för optimal uppehållstid innan det pumpas vidare till ett Laquafilter och vidare till luftningsdamm med skärmvägg. Därifrån går vattnet vidare till våtmark med biologisk rening med växtzoner. Provtagning sker kontinuerligt för att säkerställa vattenkvaliteten och det man tittar på är att mätresultaten inte överstiger vårt tillstånd. Vattnet analyseras på laboratorium dit vi skickar våra vattenprover, säger Stefan Järlemyr, VMAB. Sedimentering är en metod för att rena lakvatten där man låter vattnet passera en bassäng. När strömmen blir obefintlig sjunker medföljande partiklar till botten där de kan samlas upp av skärmväggar som tvingar vattnet att ta så lång väg som möjligt genom dammen.

Hög vattenkvalitet

Efter samtliga reningssteg inom anläggningen kan det behandlade vattnet jämställas med kommunalt dagvatten. – Efter all rening håller lakvattnet bättre kvalitet än dagvattnet från en större parkering. Vi har genomfört ett stort arbete under den här tiden,där olika behandlingsmetoder och slutmottagare har analyserats och utvärderats, säger Stefan Järlemyr. En stor betydelse för vattnets kvalitet har också den minskade mängden lakvatten. – Lakvattenmängden från anläggningen kommer att minska till närmare hälften då sista deponin är sluttäckt år 2023, säger Stefan Järlemyr.

Om du vill ha hjälp så finns vi tillgängliga i chatten nu!

Share this content.

Frågor på det?

Tveka inte att kontakta oss eller läsa igenom vår FAQ om du har några frågor eller funderingar!

FAQ >

0454 - 593 59
kundtjanst@vmab.se

För tömning inom 24 timmar, 2 timmar vänligen kontakta Kundtjänst på telefon 0454-59359

VMAB erbjuder dig med enskild avloppsanläggning kostnadsfri sms- eller e-post-avisering inför slamtömning framöver. 
Aviseringen skickas till din mobiltelefon/e-postadress innan tömning och även när tömningen är utförd.

Grovavfall hämtas inom två veckor efter beställning till Kundtjänst. Du får max lämna 10 kolli grovavfall inklusive vitvaror (spis, diskmaskin eller tvättmaskin). Maxvikt per kolli är 40 kg och längd 180 cm. Avfallet skall stå ute vid tomtgränsen på avhämtningsdagen.

Kundtjäntst återkopplar gällande vilken dag hämtningen kommer att ske

För andra abonnemangsalternativ kontakta Kundtjänst

Kontaktuppgifter till dig som anmäler ägarbyte
Fastighet som ska genomgå ägarbyte
Kontaktuppgifter till nuvarande fastighetsägare
Ny adress till nuvarande ägare
Kontaktuppgifter till ny fastighetsägare