Biogasanläggningen

I vår biogasanläggning omvandlar vi varje år upp till 18 000 ton matavfall och organiskt avfall till 1,9 miljoner normalkubikmeter fordonsgas. 

Bild
vmab biogas visste du

Matavfall blir klimatsmart biogas

I vår biogasanläggning omvandlar vi varje år upp till 18 000 ton matavfall och organiskt avfall till 1,9 miljoner normalkubikmeter fordonsgas. Det motsvarar 2,6 miljoner liter bensin. Gasen driver dels våra egna fordon, dels finns den på ett flertal tankstationer i regionen där privatpersoner och företag kan tanka sina fordon med den.

Skandinaviens första biogasanläggning

2013 invigde vi Skandinaviens första biogasanläggning med torrötningsteknik här i Mörrum. Här förvandlas nu matavfallet som levereras från Blekinge och nordöstra Skåne till fordonsgas på 27 dagar.
Metoden med torrötning innebär att matavfallet rötas i den konsistens som det har när det kommer till oss.

Bild
Biogasanläggning illustration

Flera produkter från biogasanläggningen

Att använda biogas som drivmedel är riktigt klimatsmart. Biogasen är ett effektivt bränsle som samtidigt är förnyelsebart och icke-fossilt, med hög andel metan som inte bidrar till att förvärra växthuseffekten.
Restavfall som inte kan bli gas använder vi för att göra produkter som återanvänds i kretsloppet. Några exempel är kompostjord, toppdressing och anläggningsjord. Under rötningsprocessen bildas också biogödsel, som har ett så rikt näringsinnehåll att det ofta kan ersätta konstgödning.
För ytterligare information se innehållsdeklarationen/produktbladet för vår biogödsel. 

 

 

Innehållsdeklaration Biogödsel inklusive råd och anvisningar