Asbest

Sortering Asbest

Vad är Asbest?

Asbest är ett samlingsnamn för en speciell slags mineraler. Tidigare användes det ofta i bygg-konstruktioner. Särskilt under1960-1979-talet. Exempel på detta kan vara eternit-plattor, asbestpannor i tak-konstruktioner, asbest-isolering och till och med vissa lim och fogar. Idag är asbest förbjudet då dess fibrer är mycket hälsoskadligt.

När du river ned material som innehåller asbest, till exempel eternit, frigörs en stor mängd asbestfibrer. Fibrerna är lätta och tunna och svävar därför i luften under ganska lång tid. Det är farligt att andas in fibrerna. De kan orsak allvarliga lungsjukdomar, bland annat cancer. Avfall av asbesthaltigt material från rivning eller renovering ska samlas i täta förpackningar, till exempel plastsäckar som försluts. Asbest kan endast lämnas på vår anläggning i Mörrum. Asbesten måste vara inplastad, annars kan vi inte ta emot den. Är du osäker på om du har asbest hänvisar vi dig till experter som är certifierade i frågan. 

Hur ska du sortera Asbest?

Villa

Sorteras som asbest på vår återvinningscentral i Mörrum

Lägenhet

Sorteras som asbest på vår återvinningscentral i Mörrum

Återvinningscentraler

Sorteras som asbest på vår återvinningscentral i Mörrum

Bild
asbest

Vad händer sedan?

När asbestprodukter återvinns, måste det göras med stor försiktighet för att undvika spridning av asbestfibrer i luften. Inandning av dessa fibrer kan leda till allvarliga hälsoproblem, inklusive lungsjukdomar och cancer.

I allmänhet följer asbestsanering och avlägsnande särskilda säkerhetsprotokoll, och materialet förseglas i förseglande behållare för att förhindra spridning av fibrer. Dessa behållare transporteras sedan till säkra deponeringsplatser eller anläggningar där deponeringen kan ske på ett sätt som minimerar risken för exponering.

Typer av avfall

Nedan listar vi några exempel på avfall som ska sorteras som Asbest, A-Ö.

Asbest