Fettavskiljare

Fettavskiljare används för att skydda avloppsnätet från fett som annars kan orsaka stopp och gasbildning. Kommunernas VA-avdelningar beslutar vilka verksamheter som ska ha fettavskiljare. Som regel handlar det om verksamheter där mat tillagas och serveras.

Att tänka på

  • Frityroljor får inte hällas i fettavskiljaren.
  • Avskiljaren ska vara lätt åtkomlig vid tömning.
  • Avskiljaren ska vara placerad så att slangar inte behöver dras genom livsmedelsutrymmen när det är dags för tömning.
  • Avståndet till tömningsplatsen från bilens uppställningsplats för inte vara mer än 20 meter.
  • Fastighetsinnehavaren ansvarar för att vägen fram till anläggningen är framkomlig för tömningsfordon.
Kontakta kundservice för mer information