Återbruket

En viktigt aspekt i vår avfallshantering är att försöka minimera onödigt avfall. Detta kan bland annat uppnås genom att återbruka saker som vi själva inte har nytta av.
Lämna in dina hela saker till ett av våra återbruk så kan någon annan ha nytta av dem.

Här hittar du våra återbruk