Trädgårdskärl

Ett bra sätt att hantera trädgårdsavfall är att ha ett abonnemang med kärl för trädgårdsavfall. Vi tar därefter hand om trädgårdsavfallet och bearbetar det så att det omvandlas till jord som kan användas vid trädgårdsarbete och odling.

Vi tar hand om ditt trädgårdsavfall

VMAB tillhandahåller ett 370 liters plastkärl för trädgårdsavfall som töms varannan vecka under perioden vecka 11-47 eller vecka 12-48. Titta i vår tömningskalender för att se när ditt kärl töms.

  Är du intresserad av ett trädgårdskärl?

  Detta hör hemma i trädgårdskärlet

  • Löv
  • Gräs
  • Ogräs
  • Fallfrukt
  • Egenodlade grönsaker
  • Kvistar och grenar

  Detta hör inte hemma i trädgårdskärlet

  Behöver du slänga något av nedanstående avfall så hänvisar vi dig till någon av våra återvinningscentraler.

  • Avverkade träd
  • Stubbar
  • Upprivna häckar
  • Plastpåsar
  • Plastsäckar
  • Glas
  • Jord
  • Sten
  • Sand

  Tömning av trädgårdskärlet

  På tömningsdagen ska kärlet vara utplacerat vid en farbar väg på en väl synlig plats där sopbilen kan stanna.

  • Kärlet ska vara utställt senast 06:00 på tömningsdagen.
  • Tänk på att inte lasta för mycket i trädgårdskärlet.
  • Prova att rulla kärlet själv med jämna mellanrum innan du fyller det.
  • Kan du hantera det på ett enkelt sätt är det troligtvis även lagom för hämtningspersonalen.
  När töms ditt trädgårdskärl?