Invasiva arter

Invasiva arter sprider sig i Sverige och i Blekinge. Arterna kan, om vi inte hanterar dem, konkurrera ut vår biologiska mångfald. Som fastighetsägare är du skyldig att hantera de invasiva arter som finns med på EU.s lista över invasiva arter. 

Det största problemet med invasiva arter är deras ekologiska effekt och effekt på biologisk mångfald. Arterna tar snabbt över stora områden som kan bli helt obrukbara. Detta kan ge stora ekonomiska effekter för den enskilda och för samhället. Många av arterna sprids med rötter och det är därför direkt olämpligt att gräva. Många invasiva arter sprids med frö, därför är det viktigt att hantera fröställningar försiktigt när de paketeras och transporteras till avfallsstationen.

 

De invasiva arter som man har upptäckt i Blekinge i dagsläget är: 

Bild
Gul skunkkalla
Bild
Jättebalsamin
Bild
Tromsöloka
Bild
Sidenört
Bild
Smal vattenpest
Bild
Jätteloka

Var även uppmärksam på Parkslide

Parkslide är än ej juridiskt klassad som en invasiv art men den har en mycket hög invasionspotential, sprider sig mycket lätt med rotdelar och andra ovanjordiska växtdelar och är i stort sett omöjlig att bli av med. Spridning av parkslide är idag ett av de största hoten mot biologisk mångfald. Vi avråder därför starkt från all form av grävning och slåtter som kan bidra till spridning av arten. Allt växtmaterial från parkslide ska paketeras väl och lämnas till förbränning.

För mer djupgående information besök Länsstyrelsen Blekinges hemsida och/eller Naturvårdsverkets hemsida. Där finner du också sammanställning över invasiva arter.  

Här hittar du Länsstyrelsen Blekinges hemsida.
Här hittar du Naturvårdsverkets hemsida. 
 

Invasiva arter och avfallshantering 

Som fastighetsägare är du skyldig att göra vad du kan för att utrota eller begränsa invasiva arter som finns med på EUs lista. Rekommendationen är att även begränsa och utrota övriga invasiva arter som finns på Naturvårdsverkets hemsida (bortse från djuren) och läs mer här.

Det är viktigt att du hanterar trädgårdsavfallet som uppstår när du försöker utrota eller begränsa en invasiv art, på korrekt sätt. För de flesta invasiva arter ska trädgårdsavfallet läggas i förslutna sopsäckar och transporteras till din återvinningscentral. Där ska de läggas i containern för brännbart avfall. 

Trädgårdsavfall från invasiva arter får inte läggas bland övrigt trädgårdsavfall, i den egna komposten eller på annan plats utan ska köras till återvinningscentralen för förbränning. Informera dig om vad som exakt gäller för de olika invasiva arterna genom Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens hemsidor. 

Känner du dig osäker är du också välkommen att kontakta oss på VMAB för mer information.