Deponi

Sortering Deponi

Vad är Deponi?

Deponifraktionen utgör en kategori av avfall som består av material som inte kan återvinnas på ett hållbart sätt. Det inkluderar ofta objekt som isolering, kakel och klinker, trasiga fönster och andra produkter som av olika skäl inte kan integreras i återvinningsprocessen.

För deponifraktionen är det viktigt att följa rätt hanteringsprocedurer, eftersom dessa material inte kan omvandlas till nya produkter på samma sätt som återvinningsbara material. Istället behöver de tas om hand på särskilda deponier där de kan isoleras och säkerställas att de inte utgör någon risk för miljön eller människors hälsa.

Hur ska du sortera Deponi?

Villa

Sorteras som deponi på din återvinningscentral

Lägenhet

Sorteras som deponi på din återvinningscentral

Återvinningscentraler

Sorteras som deponi på din återvinningscentral

Typer av avfall

Nedan listar vi några exempel på avfall som ska sorteras som Deponi, A-Ö.

Fönster - med karm
Fönsterglas
Isolering
Kristallglas
Mineralull, isolering