Rätt är lätt med fyrfackskärl

Vi på VMAB vill att det ska vara lätt att göra rätt med våra fyrfackskärl

Med fyrfackskärl är det lätt och bekvämt att göra rätt och bli en riktig miljöhjälte genom att sortera restavfall, matavfall och dina förpackningar samt tidningar. Det är en komplett miljöstation för hushållet, en god gärning för miljön och dessutom ekonomiskt för dig!

För dina vanligaste sopor

Ett fyrfackskärl är precis som det låter, ett kärl med fyra fack för dina vanligaste sopor. I varje fack sorterar du olika typer av vanligt förekommande avfall och förpackningar. För att du ska kunna sortera nästan allt avfall som uppstår hemma får du två kärl som vi kallar Max 1 och Max 2.

Här nedan kan du läsa om hur du ska sortera i de olika kärlen.

Bild
rätt är lätt hos VMAB med fyrfackskärl Max1 och Max2
Fyrfackskärl Max 1

Max 1

Max 1

Pappersförpackningar
Tidningar
Ofärgat glas
Metallförpackningar
Fyrfackskärl Max 2

Max 2

Max 2

Matavfall
Restavfall
Färgat glas
Hårda Plastförpackningar

Fritt fram

Våra fantastiska renhållningsarbetare jobbar hårt för att säkerställa att dina sopkärl töms. Men det är många kärl och vi uppskattar din hjälp för att underlätta processen genom att säkerställa fri passage och framkomlighet till fyrfackskärlen. 

Vi måste komma fram med våra renhållningsfordon för att dina kärl ska tömmas. Det är upp till dig som fastighetsinnehavare att hjälpa till så att vi kommer åt dem.

Då våra fyrfacksbilarna har teknik som t.ex. kameror, sensorer och luckor, som kan riskeras att slitas sönder av bl. a. grenar från buskar och träd vill vi gärna be dig som kund att se över vägen fram till din fastighet.

Vänligen se illustrationen för höjd och bredd nedan som gäller för att vi ska kunna komma fram och tömma dina kärl.

Bild
Säkerställ fri passage och fritt fram för våra renhållningsarbetare
Bild
Farbar väg

Riktlinjer för fritt fram

  • Vägen fram skall vara 3,5 meter bred och ha en fri höjd på 4,5 meter.
  • Under vår och sommar så ska buskar och buskage underhållas så att de inte blockerar vägen fram till kärlen.
  • Tänk på att lastbilens hjul är bredare än en personbil.
  • Vägen där bilen stannar skall ha ett bra underlag så att bilen inte kör fast.
  • På vintern ska vägen fram till din fastighet snöröjas och halkbekämpas.
  • Vid behov ska vändplats finnas.

Om inte vägen är farbar kan vi tyvärr inte köra in och hämta ditt avfall vid din fastighet, utan då måste kärlen istället ställas ut på en annan plats, där vi enklare kan komma fram och tömma dem.

Viktigt med vändplats

Tänk också på att våra renhållningsfordon är stora och kräver tillräckligt med utrymme för att kunna manövrera i ditt område. För att säkerställa effektiv hantering av avfall är det därför viktigt att det finns tillräckligt med plats för fordonet att vända eller ta sig ut utan problem.

Se illustrationen här intill för godkända mått för vändplatser.

Vänligen kontakta vår kundservice om du har frågor.

Bild
Vändplats för sopbilen

Västblekinge Miljö AB

E-post kundservice@vmab.se
Telefon 0454 - 593 59
Post VMAB Box 56, 375 22 Mörrum
Besök Perstorpsvägen 101 - 20

Öppettider

Måndag-fredag kl 09.00 - 15.00
Lunchstängt kl 12.00 - 13.00

Bild
Det är lätt att göra rätt, vänd draghandtaget utåt och max 2 meter från en farbar väg för att hjälpa till.

Vänd rätt

För att underlätta för våra renhållningsarbetare är det extra noga att ha kärlen vända med draghandtaget utåt mot chauffören eller vägen när det är dags för tömning. Kärlet ska dessutom placeras max 2 meter från farbar väg så att det blir enkelt för oss att komma fram till ditt kärl.

Varje dag tömmer vi cirka 3000 fyrfackskärl och därför gör det stor skillnad om alla hjälps åt för att göra arbetet så skonsamt som möjligt. Det gör oss alla till miljöhjältar.

Vanliga frågor gällande ditt fyrfackskärl

Varför ska man ha fyrfackskärl?

I grund och botten handlar det om att det ska vara lätt att göra rätt i hushållen där en stor del av allt avfall uppstår. För att bli riktiga miljöhjältar ska vi sortera rätt så att mer avfall kan återvinnas.

Utöver detta inför även regeringen regler kring avfallshantering som ska göra det lättare för hushåll och verksamheter att sortera och lämna sitt avfall och därmed öka mängden återvinningsbart material. Reglerna, som är bra för både människor och natur, gäller oss alla. Exempelvis blir det obligatoriskt att sortera matavfall separat från och med 2024.

Varför ska avfallet sorteras?

Genom att sortera avfallet möjliggör vi att de resurser som finns i avfallet kan nyttiggöras. Genom att hålla isär olika material kan det mesta också återvinnas och bli nya produkter. 
I plockanalyser av hushållens avfall har man sett att en tredjedel av innehållet utgörs av livsmedels- och köksavfall. Genom att sortera ut livsmedels- och köksavfallet från övrigt avfall och behandla det genom exempelvis rötning kan viktiga näringsämnen återföras till jorden och biogas kan produceras och användas som drivmedel. 

Vad händer med det sorterade avfallet?

Det sorterade avfallet transporteras till vår anläggning i Mörrum där det sedan material- eller energiåtervinns.
En del förädlas, exempelvis matavfall som blir biogas och biogödsel. En del energiåtervinns, men den största delen av vårt insamlade avfall materialåtervinns och blir nya förpackningar och produkter.
 

Hur får jag tag på nya matavfallspåsar?

Fäst en tom papperspåse under locket på kärlet. Vår personal lämnar då nya papperspåsar när kärlet töms. Du kan även hämta nya papperspåsar på alla våra återvinningscentraler. 

Varför är mitt kärl inte tömt?

Om ditt kärl inte är tömt ska du kontakta vår kundservice, tel. 0454-593 59. Vår kundservice undersöker och tar reda på vilken anledning kärlet inte blivit tömt. Därefter löser vi problemet tillsammans med dig och ser till att ditt kärl kan tömmas. Tänk på att låta kärlet stå kvar till dess att det har blivit tömt!

Kommer bytet kosta mig något som kund?

Nej!
VMAB hämtar ditt gamla kärl och sätter samtidigt ut dina nya fyrfackskärl kostnadsfritt för dig som kund. 
Din årliga abonnemangsavgift kommer med fyrfackskärl bli betydligt mindre!

När tömmer ni mina kärl?

Du hittar enkelt när dina kärl ska tömmas i vår tömningskalender. Den hittar du här!

Bild
Visste du att du kan köra 1000 varv runt jorden med VMABs biogas
Bild
Visste du att VMABs sopbilar samlade in 15386 ton avfall 2022
Du som ska byta bostad till eget eller helt nytt hus

Nya avfallsregler från 2024

Avfallshanteringen är och ska bli lättare för hushåll och verksamheter. Att sortera matavfall separat blir obligatoriskt från och med 2024.

Du som idag har osorterat kärl (latpåse) kommer få det ersatt med två fyrfackskärl. Detta på grund av att regeringen inför nya regler kring avfallshantering som ska göra det lättare för hushåll och verksamheter att sortera och lämna sitt avfall och därmed öka mängden återvinningsbart material. Reglerna, som är bra för både människor och natur, påverkar oss alla.