Vi är anslutna till visselblåsa-tjänst

"Visselblåsa" är en tjänst där du kan anmäla om du misstänker korruption, oegentligheter och/eller allvarliga missförhållanden.

VMAB har nu anslutit sig till Karlshamns kommuns tjänst "Visselblåsa".

Det innebär att om du är på din arbetsplats och ser något som inte står rätt till, kan du rapportera det via kommunens visselblåsarfunktion.

För att använda tjänsten bör det vara något som verkligen är viktigt för allmänheten att veta om. Att visselblåsa betyder helt enkelt att om du misstänker att någon inom kommunen är inblandad i korruption, oegentligheter eller andra allvarliga problem, har du nu en särskild kanal för att göra en anmälan. Din information är värdefull.

En "Visselblåsa"-tjänst kan främja en sund arbetskultur, öka förtroendet mellan ledningen och anställda, och bidra till en säker och etisk arbetsmiljö. Det är ett steg mot att skapa en arbetsplats där integritet och ansvar är centrala värderingar.

Bild
Visselblåsare

Läs mer om tjänsten här!

Här kan du läsa om:

  • Vem som kan använda sig av den
  • När funktionen kan användas
  • Vem som kan använda den
  • När den inte ska användas
  • Om du kan vara anonym
  • Hur du gör

Länk till Karlshamns kommun och tjänsten.

Här kan du göra en anmälan digitalt.