Regional avfallsplan

Syftet med avfallsplanen är att långsiktigt styra avfallshanteringen i kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg mot att bidra till ett hållbart samhälle.

Regional avfallsplan

Avfallsplanen beskriver hur kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg tillsammans genom det samägda avfallsbolaget Västblekinge Miljö AB (VMAB) ska arbeta med avfallshantering fram till år 2025. Syftet med avfallsplanen är att långsiktigt styra avfallshanteringen i de tre kommunerna mot att bidra till ett hållbart samhälle.

Kommunernas avfallsstrategi är långsiktig och strävar efter att nå högre upp i avfallshierarkin. Avfallsplanen skapar förutsättningar för samarbete inom och mellan kommunerna genom ett gemensamt målarbete och åtgärder. Genom avfallsplanen får ansvariga politiker och tjänstemän en helhetsbild över avfallshanteringen och möjlighet att påverka utvecklingen i en hållbar riktning

Fyra övergripande mål

Fyra övergripande mål har tagits fram och dessa visar tillsammans riktningen i vilken kommunerna vill att avfallsarbetet ska gå.

De fyra övergripande målen är:
• Öka kunskapsnivån och skapa engagemang om avfallsfrågor.
• Förebygga avfallets uppkomst genom bättre användande av resurser och förflyttning av material högre upp i avfallshierarkin.
• Bättre sorterat avfall och återvinningsmaterial.
• Minskad nedskräpning.

Läs mer om hur avfallsplanen påverkar utvecklingen i en hållbar riktning i dokumentet nedan.