Välkommen till Västblekinge Miljö AB

Primary tabs

Regional avfallsplan

En regional avfallsplan är ett styrdokument som beskriver inriktningarna för avfallshanteringen inom regionen. Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner har upprättat en gemensam avfallsplan för perioden 2009-2016.

I korthet innebär avfallsplanen följande:

  • Källsortering införs med minst två fraktioner (brännbart och organiskt)
  • Biologisk behandling (rötning och kompostering) av den organiska fraktionen
  • Ökad materialåtervinning

 

Västblekinge Miljö har på kommunernas uppdrag arbetat fram nya gemensamma föreskrifter för avfallshanteringen. Dessa renhållningsföreskrifter bildar tillsammans med avfallsplanen en renhållningsordning. De nya gemensamma renhållningsföreskrifterna fastställdes 2009. Ladda ner avfallsplan och bilagor nedan:

Om du vill ha hjälp så finns vi tillgängliga i chatten nu!

Share this content.

Frågor på det?

Tveka inte att kontakta oss eller läsa igenom vår FAQ om du har några frågor eller funderingar!

FAQ >

0454 - 593 59
kundtjanst@vmab.se

För tömning inom 24 timmar, 2 timmar vänligen kontakta Kundtjänst på telefon 0454-59359

VMAB erbjuder dig med enskild avloppsanläggning kostnadsfri sms- eller e-post-avisering inför slamtömning framöver. 
Aviseringen skickas till din mobiltelefon/e-postadress innan tömning och även när tömningen är utförd.

Grovavfall hämtas inom två veckor efter beställning till Kundtjänst. Du får max lämna 10 kolli grovavfall inklusive vitvaror (spis, diskmaskin eller tvättmaskin). Maxvikt per kolli är 40 kg och längd 180 cm. Avfallet skall stå ute vid tomtgränsen på avhämtningsdagen.

Kundtjäntst återkopplar gällande vilken dag hämtningen kommer att ske

För andra abonnemangsalternativ kontakta Kundtjänst