Bilbatterier

Sortering Bilbatterier

Vad är Bilbatterier?

Bilbatterier, även kända som blybatterier, är särskilt viktiga att hantera på rätt sätt. Dessa kraftfulla batterier är inte bara brandfarliga utan kan även innehålla giftiga ämnen. Därför är det av yttersta vikt att sortera bilbatterier korrekt när du besöker våra återvinningscentraler.

Genom att följa rätt procedur för hantering och återvinning av bilbatterier, säkerställer vi inte bara vår egen säkerhet utan även miljöns välbefinnande. Genom att återvinna bilbatterier på rätt sätt kan vi minska risken för förorening och samtidigt dra nytta av de värdefulla materialen inuti batterierna. Så kom ihåg, när det är dags att ta hand om ditt gamla bilbatteri, se till att det sorteras som ett bilbatteri på återvinningscentralen. Det är en viktig handling för både din och vår planets hälsa!

Hur ska du sortera Bilbatterier?

Villa

Sorteras som blybatterier på återvinningscentral

Lägenhet

Sorteras som blybatterier på återvinningscentral

Återvinningscentraler

Sorteras som blybatterier på återvinningscentral

Typer av avfall

Nedan listar vi några exempel på avfall som ska sorteras som Bilbatterier, A-Ö.

Bilbatteri