Nya avfallsregler 2024

Regeringen inför nya regler kring avfallshantering som ska göra det lättare för hushåll och verksamheter att sortera och lämna sitt avfall och därmed öka mängden återvinningsbart material. Reglerna, som är bra för både människor och natur, påverkar oss alla.  

Obligatoriskt med separat insamling av matavfall

Det innebär att alla hushåll kommer ha insamling av minst mat- och restavfall och att abonnemang med osorterat avfall upphör. 

Du som idag har osorterat kärl kommer få det ersatt med två "Fyrfackskärl"

Fyrfackskärl är ett enkelt och bekvämt sätt för dig att sortera ditt restavfall, matavfall och dina förpackningar samt tidningar (returpapper). Det är en komplett miljöstation för hushållet!
Med detta abonnemang får du en bättre möjlighet att göra en god gärning för miljön genom att du sorterar ditt avfall, en vinst för miljön. För dig som kund innebär det nya abonnemanget en betydlig mindre kostnad!

Kunder som idag har osorterat abonnemang kommer få ett separat utskick med information angående bytet till fyrfackskärl. 


 

Vanliga frågor och svar

Varför ska avfallet sorteras?

Genom att sortera avfallet möjliggör vi att de resurser som finns i avfallet kan nyttiggöras. Genom att hålla isär olika material kan det mesta också återvinnas och bli nya produkter. 
I plockanalyser av hushållens avfall har man sett att en tredjedel av innehållet utgörs av livsmedels- eller köksavfall. Genom att sortera ut livsmedels- eller köksavfallet från övrigt avfall och behandla det genom exempelvis rötning kan viktiga näringsämnen återföras till jorden och biogas kan produceras och användas som drivmedel. 

Kommer bytet kosta mig något som kund?

Nej!
VMAB hämtar ditt gamla kärl och sätter samtidigt ut dina nya fyrfackskärl kostnadsfritt för dig som kund. 
Din årliga abonnemangsavgift kommer med fyrfackskärl bli betydligt mindre!

När börjar jag betala för mina fyrfackskärl?

När du har fått dina kärl så går det automatiskt över till det nya abonnemanget. 
Din årliga abonnemangsavgift kommer med fyrfackskärl bli betydligt mindre!

Vad är fyrfackskärl?

Ett kärl som är indelat i fyra fraktioner för hushållsnära sortering. Varje abonnemang innehåller två stycken fyrfackskärl med totalt åtta fraktioner. 

Är de nya kärlen större än det gamla?

Ja.
Varje kärl rymmer 370 liter och har måtten B:77 cm, D:90 cm, H:115 cm. Ett kärl behöver ca 90 cm i bredd, och med båda kärlen bredvid varandra behövs 180 cm. Vi har räknat med extra utrymme för hjul så att dessa inte ska haka i varandra. 

Måste jag byta till fyrfackskärl?

Ja!
Regeringen har beslutat att alla kommuner ska samla in matavfallet separat från den 1 januari 2024. Det innebär att det blir obligatoriskt för alla hushåll att minst sortera ut sitt matavfall. 

Måste jag ha två fyrfackskärl, kan jag inte bara ha ett?

Varje hushåll måste ha två kärl annars får man inte plats för alla fraktionerna som ska sorteras. 

Kärl 1: pappersförpackningar, tidningar, metallförpackningar och ofärgat glas

Kärl 2: matavfall, restavfall, plastförpackningar och färgat glas

Vart ska jag placera de nya kärlen?

På tömningsdagen ska dina kärl ska stå max två meter från där chauffören kan stanna med lastbilen, med handtaget vänt mot chauffören. 

Hur sorterar jag rätt?

Kärlen har tydlig märkning med text och bild. 
Kika gärna på vår sorteringsguide

Kan jag använda plastpåse eller biopåse till matavfallet?

Nej, matavfallet får endast läggas i de papperspåsar som VMAB tillhandahåller. Detta för att matavfallet skickas till vår anläggning i Mörrum för att rötas och sedan bli biogas. Plastpåsar och biopåsar stör denna process. 

Hur får jag tag på nya matavfallspåsar?

Fäst en tom papperspåse under locket på kärlet. Vår personal lämnar då nya papperspåsar när kärlet töms. Du kan även hämta nya papperspåsar på alla våra återvinningscentraler. 

Töms båda kärlen samtidigt?

Nej.
Bilarna är konstruerade att ta fyra fraktioner (ett kärl) åt gången. 

Hur ofta töms kärlen?

Kärl 1 töms var fjärde vecka.

Kärl 2 töms varannan vecka.

Se vår tömningskalender för schema när ditt kärl töms.

Jag bor ensam, får jag dela kärl med min granne?

Det finns möjlighet att dela kärl med sin granne. Dispens behövs för att få dela ett kärl med en granne och det beviljas av Miljöförbundet Blekinge Väst AB. Läs mer här.

Vad gör jag om facket för restavfall inte räcker till?

Vi har lösningen på ditt problem, kontakta Kundservice så hjälper vi dig. 

Vad gör jag om jag inte får plats med mina förpackningar i kärlet?

Vi har lösning på ditt problem, kontakta Kundservice så hjälper vi dig. 

Hur töms kärlen i sopbilen?

Ditt avfall hämtas med en flerfacksbil där varje fraktion hamnar i ett eget fack. När lastbilen är full töms respektive fack separat på vår anläggning i Mörrum. Inget avfall blandas!

Ändrad sophämtning

Ändrad soptömning vecka 25 på grund av midsommar!

Er tömningsdag tidigareläggs med en dag!

Skärgårdssopor

Sopsortering hos fritids- och sommarboende i skärgården

Har du fritidshus eller sommarboende i och kring skärgården? Läs mer om din sopsortering.

Företagsfakturering prew

Automatisk företagsfakturering ÅVC – varför betalar företag?

Mer information kring varför företag ska betala för besök på våra återvinningscentraler.

Se fler nyheter

Privat Företag