Brandsläckare och gasoltuber

Sortering Brandsläckare och Gasoltuber

Vad är Brandsläckare och gasoltuber?

Behållare som innehåller gas, som exempelvis brandsläckare, gasoltuber och gasolkök, utgör särskilda utmaningar när det gäller återvinning och hantering. Därför är det nödvändigt att dessa produkter sorteras som brandsläckare och gasoltuber på din återvinningscentral.

Gas är en potent kraft och kan vara både brandfarlig och explosiv om den inte hanteras på rätt sätt. Genom att sortera och hantera gasbehållare på ett korrekt sätt säkerställer vi inte bara vår egen säkerhet utan även våra medmänniskors. Genom att följa rätt procedurer och riktlinjer för hantering av gasinnehållande behållare, bidrar vi till att minimera risken för olyckor och incidenter.

Hur ska du sortera Brandsläckare och gasoltuber?

Villa

Sorteras som brandsläckare och gasol på återvinningscentral

Lägenhet

Sorteras som brandsläckare och gasol på återvinningscentral

Återvinningscentraler

Sorteras som brandsläckare och gasol på återvinningscentral

Typer av avfall

Nedan listar vi några exempel på avfall som ska sorteras som Brandsläckare och gasoltuber, A-Ö.

Brandsläckare
Gasoltuber