Brännbart - energiåtervinning

Sortering restavfall

Vad är Brännbart - energiåtervinning?

Brännbart och energiåtervinning utgör den kategori av avfall som inte passar in i någon specifik återvinningsfraktion, det som helt enkelt återstår när man har källsorterat allt annat. Exempel på brännbart kan vara allt från fimpar och snus till dammsugarpåsar, städavfall och blöjor. Detta är det avfall som inte kan materialåtervinnas eller förädlas på traditionellt sätt. Intressant nog går detta avfall inte till spillo. Istället genomgår det en process där det energiåtervinns och omvandlas till värme och energi.

Tänk på att vi har infört "töm säcken" på alla våra återvinningscentraler för att minska det avfall som felaktigt hamnar bland det brännbara avfallet. Det innebär att du inte kan samla ditt brännbara avfall i sopsäckar. Istället uppmuntrar vi dig att sortera ditt avfall och tömma säcken. För ju mer vi sorterar desto mer kan vi återvinna.

Hur ska du sortera Brännbart - energiåtervinning?

Villa

Sorteras som restavfall i ditt Maxi-kärl

Lägenhet

Sorteras som restavfall i ditt miljöhus

Återvinningscentraler

Sorteras som brännbart/energiåtervinning på återvinningscentralen

Typer av avfall

Nedan listar vi några exempel på avfall som ska sorteras som Brännbart - energiåtervinning, A-Ö.

Balkonglåda, plast
Bildel, textil och gummi
Cykeldäck
Frigolit Byggskivor
Korkmatta
Madrasser utan metallfjädrar
Mattor
Plastmatta
Plexiglas
Presenning
Pulka
Ram, plast
Resväska
Rullgardin med trästav i mitten
Täcken
Tvättkorg i plast
Vattenslang